VASTINE HELSINGIN SANOMILLE 16.9.2018

Ylen toimittava puolueettomasti ja noudatettava omia ohjeitaan

Helsingin Sanomat julkaisi (9.9.) pääkirjoituksen Ylen riippumattomuuden puolesta otsikolla: ”Poliitikot tarvitsevat itsehillintää Yleisradion hallintoneuvostossa”. HS väittää pääkirjoituksessa, että olisin Yleisradion hallintoneuvoston jäsenenä puuttunut asiattomalla tavalla Ylen sisältöratkaisuihin. Tämä väite ei pidä paikkaansa.

HS viittaa kirjoituksessaan aiempaan lausuntooni, jossa totesin, ettei Ylen pidä lähteä politikoimaan veronmaksajien kustannuksella. Arvostelin Yleä siitä, että se julkaisi nettisivuillaan ”analyysin” valeasuun puetun selkeän mielipidekirjoituksen otsikolla ”Pääministeri on väärässä – suurin osa turvapaikanhakijoista ei pyrkinyt Eurooppaan taloudellisista syistä” (2.9.), jossa käsiteltiin turvapaikanhakijoiden motiiveja hakea turvapaikkaa Euroopasta ja Suomesta.

Mielestäni Ylen toimittaja Eero Mäntymaa ei toiminut Ylen puolueettomuusperiaatteen mukaisesti puolustellessaan turvapaikanhakijoiden motiiveja tulla Suomeen. Mäntymaan mielestä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ”oli väärässä” myöntäessään Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että suurin osa 2015–2016 tulleista turvapaikanhakijoista on saapunut Eurooppaan taloudellisista syistä.

Mielestäni Mäntymaan kaltaiset ulostulot eivät sovi puolueettoman Ylen sivuille. Tämä veronmaksajien kustantama Ylen mielipidekirjoitus meni pahasti metsään. Pääasiassa kaikki turvapaikanhakijat, jotka vaelsivat turvallisten maiden läpi, eivätkä jättäneet turvapaikkahakemusta niihin, ovat olleet liikkeellä taloudellisten syiden vuoksi. Esimerkkinä voidaan mainita Ruotsin kautta Suomeen tulleet turvapaikanhakijat.

Olen vahvasti sitä mieltä, ettei Ylen tehtävänä ole toimia kansaa ohjailevana poliittisena mielipideautomaattina, vaan sen tehtävänä on kertoa asioista puolueettomasti ja neutraalisti.

Yle tarkensi vastikään omia ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiä ohjeitaan eli nk. OTS-ohjeitaan. OTS-ohjeet on johdettu kansallisista Journalistin ohjeista, ja ne sitovat kaikkia, jotka tekevät työtä Ylessä tai Ylelle.

Nyt ohjeissa todetaan heti alussa, että “Ylen toiminta perustuu riippumattomuuteen, puolueettomuuteen ja luotettavuuteen”. Puolueettomuuden merkitystä hallintoneuvoston kokouksissa korostimme minä ja toinen perussuomalaisten hallintoneuvoston jäsen Jari Ronkainen. Ohjeistusten hyväksymisestä vastasi Ylen hallitus.

Ylen hallintoneuvosto muun muassa huolehtii ja valvoo, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi. Hallintoneuvosto voi antaa myös Ylen hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Mielestäni on periaatteellisesti tärkeää, että Yle noudattaa OTS-ohjeitaan ja pitää jatkossa huolen siitä, että puolueettomuus aidosti toteutuu Yleisradion ohjelmatuotannossa ja muussa toiminnassa.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.), Yleisradion hallintoneuvoston jäsen

———————————————————————————————————-

Ohessa Suomen Uutisten uutinen aiheesta, jossa avataan tarkemmin tapauksen taustoja.