Ohessa sanomalehti Kalevassa 6.11.2013 julkaistu kansanedustajan kolumni:

Yhteiskuntareformi välttämätön

Suomi on kovaa vauhtia ajautumassa kansantaloudellisesti mieron tielle. Maamme kokonaisvelka on lähes kaksinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana lähes 100 miljardiin euroon. Pääministeri Kataisen nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista julkisen velka-asteen taittamiseksi sekä julkistalouden alijäämän supistamiseksi tullaan myös tällä hallituskaudella jäämään kauaksi. Hallitus ei enää edes itse kehtaa puhua talouspoliittisen linjansa uskottavuudesta, vaan se tyytyy ajelehtimaan tahdottomana ajopuuna verrokkimaittemme Ruotsin ja Saksan porhaltaessa eteenpäin.

Maamme julkinen talous olisi asetettava saneeraukseen valtiontalouden tasapainottamiseksi. Valtion turhasta sääntelystä ja hallinnosta koituvia kustannuksia olisi leikattava radikaalisti. Myös lukuisista ylikalliista konsultointi- ja kehittämishankkeista olisi luovuttava sekä perustelematon virkamieseliitin viiden vuoden irtisanomissuoja poistettava.

Veropolitiikassa olisi pyrittävä veropohjan laajentamiseen sekä sen lainsäädännölliseen yksinkertaistamiseen. Työn verotuksen kiristyksen välttämiseksi olisi ensisijaisesti tarkasteltava lukuisten verovähennysten tarkoituksenmukaisuutta sekä verotuksen painopisteen siirtämistä kulutuksen suuntaan. Tasaveron käyttöönottoa ansiotuloverotuksessa sekä yritysten yhteisöveron maksuvelvollisuuden ulottamista vain yrityksestä nostettuihin voittoihin pitäisi ennakkoluulottomasti harkita taloudellisen dynamiikan lisäämiseksi.

Väestön ikääntymiskehitys tulee lähivuosina heikentämään väestöllistä huoltosuhdetta, jolloin yhä suurempi osa suomalaisista joutuu elättämään kasvavaa vanhusväestöä. Suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka tulee osaltaan rasittamaan väestöllistä huoltosuhdetta, sillä viime vuosien tulomuutosta huomattava osuus on koostunut työ- ja kielitaidottomista yksilöistä. Maahanmuuton taloudellisten kustannusten vähentämiseksi olisi maahanmuutto saatava tuntuvaan laskuun EU:n ulkopuolelta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalliksi voisi tulla harkittavaksi Ruotsin esimerkin seuraaminen. Tässä asiakkaan valinnanvapautta korostavassa palvelukonseptissa julkinen ja yksityinen sektori ovat palveluntuottajina samalla lähtöviivalla, mutta kuitenkin aina julkisen valvonnan alaisena. Asiakkaalla olisi tällöin samalla hinnalla pääsy sekä julkisiin että yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, jolloin palvelujen laatu nousisi väistämättä niiden hintaa ratkaisevampaan rooliin.

EU-politiikan saralla hallituksen olisi puolustettava Suomen finanssipolitiikan suvereeniutta sekä torjuttava uudet hulttiomaille tarjottavat tukipaketit. Pääministeri Katainen kuitenkin Financial Timesille antamassaan haastattelussa näytti vihreää valoa tukipakettibisneksen jatkumiselle. Kataisen unelmalle päästä Brysseliin kalifiksi kalifin paikalle EU-komission puheenjohtajaksi lieneekin ehtona muiden euromaiden rahoittamiseen sitoutuminen.

Olli Immonen
kansanedustaja(ps.)
Oulu