Jätin tänään (18.6.2019) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen:

Hallituksen toimista kohdistuen jo maassa oleviin ja ulkomailta Suomeen palaaviin vierastaistelijoihin ja heidän perheenjäseniinsä sekä kyseiseen ongelmaan liittyviin turvallisuusuhkiin

Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, miten Suomen tulisi toimia esimerkiksi Irakiin tai Syyriaan matkustaneiden niin kutsuttujen vierastaistelijoiden ja heidän perheenjäsentensä suhteen. Kysymyksiä ovat herättäneet muun muassa, olisiko Suomen sallittava kyseisten henkilöiden palaaminen takaisin maahan, ja missä rikokset, joihin vierastaistelijat ovat mahdollisesti syyllistyneet, tulisi käsitellä.

Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten kriminalisoitiin Suomessa vuonna 2016. Säännös tuli voimaan vasta, kun huomattava osa Suomesta lähteneistä vierastaistelijoista oli jo matkustanut kohteeseensa. Tällainen matkustaminen voidaan kuitenkin tulkita esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluna.

Ulkomailla tehdyistä terrorismirikoksista voidaan antaa tuomio Suomessa, jos tekijä on Suomen kansalainen, tai rikokset voidaan tuomita kansainvälisinä rikoksina. Suurimmat esteet tähän ovat olleet erityisesti poliittisen tahdon puute järjestää kyseisiä oikeudenkäyntejä sekä näytön hankkiminen rikoksista. Tästä johtuen on esitetty mahdollisuutta tuomita vierastaistelijoiden rikokset kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, joko Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa (ICC) tai erikseen perustettavassa ad hoc -tyyppisessä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin aikoinaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä, kun käsittelyssä olivat entisen Jugoslavian ja Ruandan tapaukset. Oikeudenkäynnit voitaisiin järjestää myös kriisialueilla paikallisissa tuomioistuimissa tai alueelle perustettavassa sekamuotoisessa kansallisessa ja kansainvälisessä kokoonpanossa.

Kansalaisuuden menettäminen tulee mahdollistaa kansallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan perusteella, mikäli henkilö syyllistyy terrorismirikokseen. Lähtökohtaisesti kaikilta kansallista turvallisuutta vaarantavilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta on poistettava Suomen kansalaisuus ja heidät tulee karkottaa maasta. Lainsäädännön tulee myös mahdollistaa oleskeluluvan peruminen ja maahantulokiellon määrääminen vierastaistelijoille kansallisen turvallisuuden perusteella jo heidän ollessaan konfliktialueella. Mikäli henkilölle on myönnetty määräaikainen oleskelulupa Suomeen kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella, tulee henkilön suojeluasema ja oleskelulupa lakkauttaa tai peruuttaa.

Taistelualueelta tulevan henkilön palaaminen Suomeen täytyy estää, mikäli henkilön arvioidaan vaarantavan kansallista turvallisuutta, myös naiset ja lapset voivat olla uhka yhteiskunnan turvallisuudelle. Yksikin terroristisiin tekoihin koulutettu lapsi voi haastaa suomalaisen luokan ja opettajan äärirajoille. Ylen verkkouutisessa (10.3.2019) mainitaan, että Ranskassa on aiemmin todettu, että osa teini-ikäisistä on radikalisoitunut konfliktialueilla. Naiset ja lapset ovat altistuneet konfliktialueella pitkään ääri-ideologialle. On mahdollista, että osa naisista on lähtenyt Suomesta jo valmiiksi radikalisoituneena.

Isisin toimintaan osallistuneet naiset ovat kertoneet norjalaislehti Verdens Gangelle, että naiset ovat olleet järjestössä aktiivisia. He ovat saaneet asekoulutusta ja ommelleet räjähdeliivejä itsemurhapommittajille sekä houkutelleet muita henkilöitä Isisin alueelle internetin ja puhelimen välityksellä. Eräs Isisin orjana ollut nainen kertoi lehdelle ulkomaalaisten naisten myös surmanneen ampumalla naisia, joita syytettiin noituudesta. Nainen kertoi nähneensä, kuinka järjestöön kuulunut toinen nainen teloitti 25 noituudesta syytettyä naista ampumalla näitä päähän järjestön ”pääkaupungissa” Raqqassa Syyriassa.

Europolin terrorismin vastaisen yksikön (14.6.2019) julkaisema raportti tutki Isisin levittämää naisiin kohdistuvaa propagandaa vuosien 2014-2018 aikana. Europolin mukaan naisten osuus järjestössä on ”korvaamaton”, ja he ovat toimineet myös taistelijoina. Raportissa todetaan, että naisten vastuut laajenivat tutkitun ajanjakson aikana. Raportti tuo esiin, että naiset ovat jihadisteina ideologisesti yhtä motivoituneita rakentamaan islamilaista kalifaattia kuin miehet.

Helsingin Sanomien (16.6.2019) mukaan ainakin kolme Suomesta lähtenyttä, yhä al-Holin leirillä olevaa naista levitti Isisin propagandaa internetissä. Isisissä naisten päätehtävä on ollut uusien jihadistien kasvattaminen. Terrorismin torjunnan kansainvälisessä keskuksessa (ICCT) työskentelevä tutkija Seran de Leede kertoi Helsingin Sanomille, että ”tapoja, joilla naiset työskentelevät jihadin eteen, voidaan pitää aivan yhtä merkittävinä kuin operatiivisia tehtäviä. Päättäjien ei tulisi pitää naisia vain uhreina, joillakin on vahva ideologinen vakaumus ja halu edistää jihadia”. Kansainvälisen terrorismin tutkija Antti Paronen on suositellut, ettei Suomesta Isisin riveihin matkustaneita naisia päästettäisi takaisin kotimaahan heihin liittyvän turvallisuusriskin vuoksi. Sekä miehillä että naisilla on matala riski palata radikalismiin.

Brittilehti Sunday Times sai käsiinsä Baghouzin taistelujen yhteydessä helmikuussa 2019
Isikselle kuuluneita dokumentteja, joista ilmenee yksityiskohtia terrorijärjestön tulevaisuudensuunnitelmista. Tietokoneella olevissa tiedostoissa on tarkkoja suunnitelmia siitä, miten terroristijärjestön jäsenten tulisi toteuttaa iskuja Euroopassa. Niistä ilmenee, että iskujen tekemistä on tarkoitus jatkaa Euroopassa myös kalifaatin kukistumisen jälkeen. Iskujen tekijöinä on tarkoitus käyttää Euroopan maissa asuvia kansalaisia. He toteuttavat iskut yhdessä Syyriasta ja Irakista palaavien taistelijoiden kanssa.

Monet Euroopan maat eivät halua terroristijärjestössä taistelleita kansalaisiaan takaisin. Esimerkiksi Ranska ottaa takaisin ainoastaan lapsia. Useat maat pyrkivät muokkaamaan lainsäädäntöään niin, että vierastaistelijoiden paluu voidaan estää.

Vierastaistelijoita perheineen on palannut ja palaa jatkossakin Suomeen, mikäli ongelmaan ei puututa päättäväisesti. Suomen tuleekin pyrkiä ratkaisemaan tilanne mahdollisimman nopeasti. Yhteiskunnan on pyrittävä tekemään kaikkensa, jotta suomalaisia voidaan suojella terrorismilta. Suomeen palaavat vierastaistelijat ja joissakin tapauksissa myös rikoksiin osallistuneet puolisot eivät saa liikkua vapaasti maassamme. Hallituksen on toimittava tiukasti islamistisen turvallisuusuhan edessä. Kaikki suomalaisten turvallisuutta parantavat lakimuutokset ja jo nykylain sallimat toimet ovat tarpeen, jotta voimme vastata vierastaistelijoiden ja heidän perheenjäsentensä aiheuttamaan uhkaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jo Suomeen palanneiden ja Suomeen palaamassa olevien vierastaistelijoiden ja heidän perheenjäsentensä suhteen, jotta maamme kansallisen turvallisuuden taso ei heikkene entisestään, sekä aikooko hallitus muokata lainsäädäntöä niin, että vierastaistelijoiden ja heidän perheenjäsentensä paluu voidaan estää ja että Suomessa jo olevat vierastaistelijat voidaan joko ottaa säilöön tai karkottaa pikaisesti maasta?

Helsingissä 18.6.2019
Olli Immonen /ps