Puheenvuoroni eduskunnassa tiistaina 18.9.2012:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013 Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 95/2012 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen tuoreessa valtion talousarvioesityksessä on kyse Suomen kaikkien aikojen suurimmasta budjetista. Suomen valtio tulee kuluttamaan ensi vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin maamme historiassa. Vuoden 2008 lopussa Suomella oli velkaa vähän yli 54 miljardia euroa, kun taas ensi vuoden loppuun mennessä velan määrä kasvaa jo noin 96 miljardiin euroon.

Vuonna 2008 Suomen velka oli 33,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun vuonna 2011 osuus oli jo 48,6 prosenttia. Vuonna 2009 yhdysvaltalainen televisiokanava CNBC suhteutti eri valtioiden ulkomaisen velan kyseisten maiden kokonaistuotteeseen. Suomella ulkomaista velkaa oli peräti 116 prosenttia vuotuisen kokonaistuotannon arvosta. Suomi sijoittui tuolloin 13. sijalle eniten velkaantuneiden maiden vertailussa.

Arvoisa puhemies! Kataisen hallitus jatkaa samalla velkaantumisen tiellä kuin maamme aiemmat hallitukset. Valtiojohtoa ei näytä yhtään huolettavan se, että lasku tämän päivän mässäilystä ja yli varojen elämisestä tulee kaatumaan tulevien sukupolvien maksettavaksi. Velkojen takaisinmaksua ei tule ainakaan helpottamaan edessämme oleva suuri eläkepommi ja syrjäytyneiden nuorten armeija. Myöskään uutta Nokiaa ei ole näköpiirissämme. Nyt olisi jo korkea aika varautua tulevaan ja laittaa stoppi holtittomalle velkaantumiskehitykselle.

Suomessa erityisesti perinteiset vasemmistopuolueet ja vuoron perään oppositiossa istuneet puolueet ovat esittäneet aina välillä väitteitä, joiden mukaan suomalaista hyvinvointivaltiota oltaisiin ajamassa alas. Nämä väitteet eivät kuitenkaan pidä paikkansa. Suomalaista hyvinvointivaltiota ei ole suinkaan ajettu alas vaan sen sijaan paisutettu jatkuvasti. Julkisen sektorin osuus, veroaste ja julkiset menot eivät ole pienentyneet vaan päinvastoin kasvaneet viimeisten vuosikymmenien aikana.

Ylivelkaantuminen on yhdistetty yleensä erityisesti sosialidemokraattien johtamiin valtioihin. Lähes samalla tavalla ylivelkaantumiskehitystä ovat olleet Suomessa tukemassa suurista puolueista kuitenkin myös kokoomus ja keskusta. Sosiaalidemokraattinen politiikka näyttääkin olevan pesiytynyt vahvasti sekä Suomen poliittisen kentän vasemmalle että myös niin sanotulle oikealle laidalle.

Suomen hurjasta velkaantumiskehityksestä huolimatta päättäjillä näyttää riittävän halua jakaa rahaa jopa Suomen omien rajojen ulkopuolelle, muun muassa kehitysavun ja erilaisten ilmastotukien muodossa. Kyseiset rahahanat tulisi laittaa välittömästi kiinni vähintään siihen asti, kunnes Suomen valtion oma talous saadaan tasapainoon ja velkaantuminen hallintaan. Valitettavasti tulee kestämään kuitenkin vielä pitkään, ennen kuin velalla turmeltu Suomen kansantalous saadaan käännettyä taas paremmalle tolalle.

Arvoisa herra puhemies! Suomi elää tällä hetkellä yli varojensa. Tästä syystä en tule tekemään ainoatakaan omaa henkilökohtaista talousarvioaloitetta, joka lisäisi valtion menoja. Sen sijaan tulen tekemään aloitteita, jotka läpi mennessään toisivat säästöjä valtion menoihin.

Katso puheenvuoro YouTubesta