Suomi ei kykene huolehtimaan tällä hetkellä edes omista kansalaisistaan, mutta silti maamme rajat ovat jatkuvasti auki uusille autettaville ja järjestelmäämme hyväksikäyttäville maahantulijoille. Pienen valtion resurssit eivät riitä kaikkien ihmisten auttamiseen ja elättämiseen. Auttaminen on aloitettava läheltä, omasta kansasta. Vasta sen jälkeen, kun suomalaisten asiat ovat kunnossa voidaan auttaa muita. Oma kansa ensin.

Vanhusten asiat vaativat Suomessa lisää huomiota. Vanhuusasiavaltuutetun perustamisesta laadittu kansalaisaloite jäi vähän vaadittavasta 50 000 allekirjoituksen tavoitteesta. Perussuomalaiset tekivät siksi nyt vastaavan lakialoitteen vanhuusasiavaltuutetun viran perustamiseksi. Vanhuusasiavaltuutettu valvoisi ikäihmisten oikeuksia ja asemaa Suomessa. Perussuomalaiset ovat peräänkuuluttaneet tätä asiaa jo vuosia. Nyt on korkea aika saada varttuneelle väestölle kansallinen asiamies, joka huolehtii, että väestömme saa oikeutta. Vaikka monet järjestöt tekevät valtavan hyvää työtä eläkeläisten hyväksi, on heillä oltava myös valtion taholta kansallinen edunvalvoja.

Varttuneessa iässä olevat kansalaiset ovat kovalla työllä rakentaneet Suomesta korkean elintason hyvinvointivaltion. Valtava osa eläkeläisistä kärsii kaikessa hiljaisuudessa yksinäisyydestä ja köyhyydestä. Monella heistä ei ole varaa edes lääkkeisiin tai riittävään ravintoon.

Tämän vuoksi perussuomalaiset ovat tarjonneet hallitukselle käyttöön laajan toimenpidevalikoiman. Esitämme merkittävää veronkevennystä eläkeläisille ja vaadimme omaishoidontuen verovapautta. Esitämme myös Lipposen hallituksen säätämän taitetun indeksin korjaamista pieni- ja keskituloisilta eläkeläisiltä. Lisäksi korjaisimme muun muassa hoitajamitoituksen puutteet ja kotihoidon ylikuormituksen.

Näillä toimenpiteillä edistettäisiin ikääntyneiden suomalaisten taloudellista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, jotka helpottaisivat vanhusten arkea.