Sanavapauden mielivaltaiselle rajoittamiselle on oltava länsimaisessa yhteiskunnassa selkeä nollatoleranssi. Näin ei kuitenkaan nyt ole. Esimerkiksi viime aikoina paljon keskustelua herättänyt Facebookin harjoittama sensuuri on ollut täysin mielivaltaista. Erityisesti monet perussuomalaiset kansanedustajaehdokkaat ja muut aktiivit ovat joutuneet bannatuiksi ja heidän päivityksiään on poistettu. Sensuuri on ollut järjestelmällistä ja kohdistunut pelkästään kansallismielisiin Facebookin käyttäjiin.

Elämme tilanteessa, jossa Facebook ja muut sosiaalisen median yhtiöt ovat suorastaan välttämättömiä demokratian toteutumisen kannalta, koska ne ainoina tahoina mahdollistavat näkyvän ja laajan kansalaiskeskustelun. Nyt, kun tietyn poliittisen suuntauksen edustajien mielipiteiden ei anneta enää kuulua vapaasti, sananvapaus ei toimi eikä demokratia toteudu.

Suurimpia syyllisiä some-yhtiöiden harjoittamaan sananvapauden rajoittamiseen ovat poliittisen korrektiuden nimiin vannovat poliitikot. Kyseiset ”liberaaleiksi” itseään kutsuvat poliitikot ovat luoneet sananvapautta rajoittavaa sääntelyä, jota rikkomalla some-yhtiöt voivat saada tuntuvat sakot ”väärien” mielipiteiden sallimisesta. Sakkojen pelossa Facebook poistaa ihan vain varmuuden vuoksi kaiken sellaisen sisällön, josta ”suvaitsevaisiksi” itseään kutsuvat vihapuheaktivistit tehtailevat riittävästi ilmiantoja.

Suomessa kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat olleet mukana luomassa sääntelyä, jonka nojalla nyt mielivaltaisesti rajoitetaan kansalaisten sananvapautta internetissä. Perussuomalaiset ovat sitä vastoin pyrkineet laajentamaan kansalaisten sananvapautta, mm. tekemällä aloitteita sananvapautta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Tekemämme toimet eivät ole kuitenkaan kelvanneet muille puolueille. Tästä huolimatta Petteri Orpo, Juha Sipilä, Antti Rinne ja vastaavat esiintyvät mediassa ”liberaaleina” ja ”suvaitsevaisina”. Yhteiskunta ei ole aidosti liberaali eikä suvaitsevainen, jos siellä ei sallita erilaisia mielipiteitä. Sananvapauden tukahduttamisessa on aina kyse jonkinasteisesta totalitarismista.

Vanhat valtapuolueet ovat sananvapauden näkökulmasta ajateltuna suurin uhka demokratian toteutumiselle suomalaisessa yhteiskunnassa. Vanha valta täytyy murtaa, jotta suomalaisten etu toteutuisi.

 

PS. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vetosi vastikään, ettei Suomessa käytäisi ennen ensi kevään eduskuntavaaleja ”repivää” keskustelua. Tätä toivoo siis mies, joka sisäministerinä ollessaan vuonna 2015 ajoi maamme täydelliseen maahanmuuttokaaokseen. Orpon ja Sipilän politiikan tuhoisat jäljet näkyvät edelleen yhteiskunnassamme mm. suurena maahanmuuttajarikollisuutena.

Orpon vetoomus kertoo siitä, että mies on sekä peloissaan että täysin pihalla siitä, miten demokratia Suomessa toimii. Oppositiopuolueiden, kuten perussuomalaisten, tehtävänä on nimenomaan haastaa, toimia vallan käytön vartijoina, arvostella harjoitetun politiikan tuhoisuutta sekä nostaa esiin epäkohtia ja väärinkäytöksiä.

Sovinnollisuus ennen vaaleja käytävässä keskustelussa voi olla ajatuksena kaunis, mutta se ei palvele demokratiaa ja totuutta. Arvostamani edesmennyt kansanedustaja Tuure Junnila kirjoitti aikoinaan: ”jos sen [sovinnollisuus] nimissä vaaditaan vaikenemista vaarallisista politiikan kehitystaipumuksista, se muuttuu vain erääksi valheellisuuden muodoksi”.

Orpon, Sipilän ja kumppaneiden kannattaa siis varautua siihen, että ennen vaaleja käytävästä keskustelusta todennäköisesti tulee jokseenkin ”repivää”. Näin siksi, koska se palvelee demokratiaa.