Jätin tänään (15.3.2010) Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille selvitettävä

Ylen MOT-ohjelma (12.2.2010) paljasti, että Suomessa pimitetään veronmaksajilta tietoja maahanmuuton todellisista kustannuksista. Esitän, että Oulussa selvitetään, mitkä ovat maahanmuuton aiheuttamat todelliset kokonaiskustannukset Oulun kaupungille. Lisäksi esitän, että tulevaisuudessa maahanmuutosta ja maahanmuuttajista syntyvien kulujen kohdalle merkitään talouslaskelmissa esimerkiksi m-koodi, joka helpottaa kulujen seuraamista. On äärimmäisen tärkeää Oulun kaupungin talouden kannalta, että Oulu on selvillä myös maahanmuuton aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Oulussa tulisi kokonaiskustannusten lisäksi selvittää, kuinka suuri osa Ouluun muuttaneista ulkomaalaisista on todellisia pakolaisia tai työperäisiä maahanmuuttajia ja kuinka suuri osa vastikkeettomasti maamme hyvää sosiaaliturvaa hyödyntäviä maahanmuuttajia, joilla ei ole tarkoitusta tukea yhteiskuntaamme tulevina veronmaksajina.

Esimerkkinä mainittakoon, että Oulun kaupungin vuoden 2010 talousarviossa pelkästään toimeentulotukea on arvioitu vuonna 2010 maksettavan maahanmuuttajille 930 000 euroa. Lisäksi lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon vuorokausien kokonaismäärä on kasvanut, jota selittää turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja -nuorten vastaanottoon erikoistuneen yksikön sijainti Oulussa. Maahanmuuttajataustaisten lasten sijoitukset lastensuojelussa ovat lisääntyneet huomattavasti vuoteen 2008 verrattuna, mikä näkyy sekä kokonaishoitovuorokausien (+2,7%) että sijoitettujen määrän kasvuna (+10,8%). Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään ennen yleisopetukseen siirtymistä valmistavaa opetusta yhdeksässä peruskoulussa kymmenessä eri ryhmässä. Oulussa yhden valmistavan opetuksen ryhmän kustannukset ovat vuodessa 83 000 euroa.

Lisäksi maahanmuuttajaoppilaat saavat suomi toisena kielenä (S2) -opetusta sekä oman äidinkielen ja harvinaisten uskontojen opetusta. Oulussa tulisi muun muassa selvittää, vaikuttaako maahanmuuttajien lukumäärä Oulun kaupungin työttömistä maksettavaan 3-4 miljoonan euron sakkoon valtiolle vuosittain, kun pitkäaikaistyöttömiä ei saada työllistettyä. Lisäksi selvityksessä olisi käytävä ilmi, paljonko kustannuksia kertyy Oulun kaupungille esimerkiksi erityisistä työllistämistoimenpiteistä, kouluttamisesta, kielenopetuksesta, uskonnonopetuksesta, koulu- ja päiväkotipaikoista, monikulttuurisuustoiminnasta, kuntouttamisesta, terveydenhuollosta, tulkkauspalveluiden järjestämisestä, Oulun kaupungin osarahoittamista hankkeista ja kaikista muista maahanmuuttajiin kohdistuvista toimenpiteistä.

Olli Immonen
kaupunginvaltuutettu
Oulun kaupungin perussuomalaisten valtuustoryhmä