Jätin yhdessä valtuutettu Jenna Simulan (ps.) kanssa seuraavan valtuustoaloitteen Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2017:

Oulun lopetettava palveluiden tarjoaminen laittomasti maassa oleville ihmisille

Syksyllä 2015 alkaneen turvapaikanhakijatulvan jälkeen hallitus kiristi turvapaikkakriteereitä, minkä myötä kielteisten päätösten määrä lisääntyi huomattavasti. Turvapaikkaa maahan hakemaan tulleet henkilöt eivät kuitenkaan ole kielteisistä päätöksistä huolimatta välttämättä halukkaita palaamaan kotimaihinsa, minkä vuoksi Suomessa tulee olemaan viranomaisarvioiden mukaan jopa 12 000 laittomasti maassa oleskelevaa henkilöä. Nämä henkilöt ovat selkeä turvallisuusuhka, minkä vuoksi kuntien ja valtion tulisi kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä saattamaan heidät ulos maasta, joko kotimaihin tai siihen maahan, jonka kautta he ovat Suomeen tulleet.

Oulun sosiaalitoimen palveluesimies Esa Yritys kommentoi Iltasanomille viime vuoden marraskuussa, että laittomasti maassa olevien henkilöiden on mahdollista saada jopa rahallista tukea Oulussa. Kaupungin talousarviossa 2017 todetaan, että niin sanottujen paperittomien määrä tulee kasvamaan, ja että kaupunki aikoo tehdä selvityksen heille tarjottavista palveluista, koska kansallista ohjetta ei ole. Jo ennen talousarvion hyväksymistä ministeriö antoi kansallisen ohjeistuksen laittomasti maassa olevien henkilöiden palveluiden järjestämisestä, ja se oli tiukin mahdollinen. Ohjeistuksen mukaisesti laittomille maassa oleville ei tule tarjota muu, kuin välttämätön hätäapu, ja että hallituksen tavoite on saattaa tällaiset henkilöt ulos maasta.

Tilastojen mukaan katuturvallisuustilanne Oulussa on hyvä, mutta näissä tilastoissa esimerkiksi seksuaalirikoksia ei ole huomioitu. Kantaväestön tekemien rikosmäärien vähentyessä ulkomaalaisten osuus rikoksista nousee jatkuvasti. Seksuaalirikosten määrä esimerkiksi on noussut radikaalisti, ja nimenomaan ulkomaalaisten tekijöiden osuus Oulusta tapahtuvista raiskauksista on kasvanut peräti 70 prosenttia. Kuntalaiset ovat huolestuneita omasta ja esimerkiksi lastensa turvallisuudesta Oulussa, ja tälle on ihan selkeät syyt: kasvanut terrorismin uhka ja seksuaalirikokset ovat selkeitä turvapaikanhakijoiden mukanaan tuomia negatiivisia, turvallisuutta olennaisesti heikentäviä ilmiöitä.

Laittomasti maassa olevat henkilöt lisäävät rikollisuutta ja ovat merkittävä turvallisuusuhka sekä Oululle että koko Suomelle. Tämän vuoksi ehdotamme, että Oulun kaupunki pyrkii aktiivisesti saattamaan laittomasti maassa olevat henkilöt viranomaisyhteistyön avulla ulos Suomesta. Näin ollen kaupunki ei tarjoa tällaisille henkilöille minkäänlaista tukea, vaan ainoastaan välittömän, perustuslain mukaisen hätäavun. Lisäksi kaupungin on tarkasteltava uudelleen sellaisten järjestöjen kaupungilta saamaa tukea, jotka toiminnallaan edistävät laittomasti maassa olevien henkilöiden maassa olemista esimerkiksi avustamalla tai piilottelemalla heitä viranomaisilta.

Jenna Simula, ps
Olli Immonen, ps.