Ohessa sanomalehti Kalevassa tänään (12.3.2014) julkaistu kolumnini:

Valta Suomen kansalle

Sveitsin kansan enemmistö näytti kuukausi sitten järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-eliitille kaapin paikan äänestämällä massamaahanmuuttoa vastustavan aloitteen puolesta. Vaaleilla valitsemattoman EU-komission ja muiden byrokraattien mielestä Sveitsin kansa äänesti ”väärin”, ja ne kiirehtivätkin heti tyrmäämään demokratian keinoin saavutetun tuloksen. Eliitin ja valtamedian reaktioista päätellen demokratia sopii vain silloin, kun se palvelee niiden omaa kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusagendaa.

Kyseinen kansanäänestys ja sen herättämä globaali huomio olivat osoitus siitä, että maahanmuutto on yksi kuumimmista poliittisista kysymyksistä Euroopassa. Toinen laajaa mielenkiintoa herättänyt teema on ollut EU- ja eurokysymys. Tanskassa äänestettiin vuonna 2000 ja Ruotsissa 2003 maiden liittymisestä euroon. EU:n perustuslaista puolestaan järjestettiin kansanäänestykset 2005 Hollannissa, Espanjassa ja Ranskassa.

Suomalaisen kansanvallan häpeäksi maassamme on tähän mennessä järjestetty kansanäänestyksiä ainoastaan kaksi kertaa: kieltolaista 1931 ja EU-jäsenyydestä 1994. Suomessa olisi astuttava rohkeasti suorien kansanäänestysten tielle ja annettava kansan aktiivisemmin päättää heitä koskettavista poliittisista teemoista, kuten massamaahanmuutosta, Suomen EMU-jäsenyydestä ja pakkoruotsista.

Nykyinen kansalaisaloite ei ole läheskään riittävä työkalu turvaamaan kansalaistemme vaikutusmahdollisuuksia, sillä konsensuspoliitikoilla ei ole aikomustakaan viedä eteenpäin niitä aloitteita, jotka ovat ristiriidassa heidän arvoliberalististen ja punavihreiden arvojensa kanssa. Suomessa äänestysaktiivisuus on ollut jo pitkään laskusuuntainen. YK:n tilastoissa Suomi on vasta sijalla 40 siinä, kuinka hyvin kansaa kuunnellaan poliittisessa päätöksenteossa. Jos kansalaiset eivät koe kykenevänsä vaikuttamaan asioihin, he passivoituvat. Tämä passivoituminen näkyy Suomessa alhaisena äänestysprosenttina ja kasvavana kriittisyytenä poliitikkoja kohtaan.

Eduskunnassa jätettiin toissa viikolla lakialoite sitovien kansanäänestysten mahdollistamiseksi Suomessa. Olin aloitteen toinen allekirjoittaja. Kaiken kaikkiaan aloitteeseen nimensä laittoi kahdestasadasta kansanedustajasta vain seitsemän, vaikka kaikille kansanedustajille tarjoutui mahdollisuus allekirjoittaa se.

Nykyiset järjestelmäpuolueet vastustavat suoraa kansanvaltaa, sillä ne haluavat säilyttää nykyisen poliittisen konsensuskartellin, jossa puolueiden väliset ideologiset erot pyritään hävittämään. Lisäksi konsensuspuolueet pitävät peittelemättä tavallista kansaa liian tyhmänä tekemään poliittisia päätöksiä. Sveitsissä ja monessa muussa maassa suorat kansanäänestykset ovat kuitenkin toimineet erittäin hyvin.

Suomalaisille pitää tarjota mahdollisuus aidosti osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tarvitsemme Suomeen suoraa demokratiaa tukemaan nykyistä edustuksellisen demokratian järjestelmää. Vain tällä tavoin voimme varmistaa kansan tahdon toteutumisen tärkeillä eri politiikan sektoreilla.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu