MTV uutisoi: ”Oulun seksuaalirikosvyyhti paisuu yhä, tutkinnassa jo 29 alaikäisiin kohdistunutta juttua – laajimman raiskausjutun lapsiuhria käytettiin hyväksi paljon luultua pitempään”

Kaleva uutisoi: ”Hallitus esittää seksuaalirikosten rangaistusten koventamista – OYSissa avataan lastenasiaintalo seksuaalirikosten uhreille”

Ne maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ongelmat, joista perussuomalaiset ovat varoitelleet suomalaisia toistakymmentä vuotta ovat alkaneet enenevässä määrin realisoitua. Valitettavasti vanhat puolueet ovat olleet haluttomia kuulemaan perussuomalaisten sanomaa. Nyt kärsitään huonon maahanmuuttopolitiikan aiheuttamista seurauksista.

Hallituksen ja erityisesti kokoomuslaisen sisäministeri Kai Mykkäsen tänään esittelemät toimenpiteet ovat lähinnä kosmeettisia ja täysin riittämättömiä ulkomaalaisongelman ratkaisemiseksi.

Vain tiukka maahanmuuttopolitiikka voi ratkaista tilanteen. Listaan tähän alle niitä toimenpiteitä, joita itse olen aiemmin ehdottanut ulkomaalaisongelman ratkaisemiseksi. Kyse on nyt puhtaasti poliittisesta tahtotilasta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin:

– Kouluja ohjeistettava seuraavasti: monikulttuurisuuspropagandan syöttäminen lapsille ja nuorille on lopetettava kouluissa. Kulttuurieroista ja niihin sisältyvistä vaaroista on valistettava ja kerrottava avoimesti.

– Kaikki vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava Suomesta.

– Kaikki ne kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, joiden kohdalla kansainvälisen suojelun kriteerit ovat rauenneet, mm. lähtömaan turvallisuusolojen parannuttua, on palautettava takaisin kotimaihinsa. Toimenpide kohdistettava erityisesti Suomeen huonosti kotoutuneisiin maahanmuuttajiin.

– Hallituksen saatettava voimaan perussuomalaisten toimesta aiemmin hallituksessa laadittu 80-kohtainen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma.

– Turvapaikanhakijoiden liikkumisoikeutta rajoitettava vastaanottokeskuksiin.

– Kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt ja maassa laittomasti olevat on otettava säilöön ja karkotettava Suomesta.

– Kiintiöpakolaisten vastaanotto pitää toistaiseksi keskeyttää Itävallan ja Tanskan lailla.

– Pedofilian torjuntaan on osoitettava lisää resursseja ja poliiseja.

– Seksuaalirikoksista annettavien tuomioiden alarajoja on nostettava. Ylärajoja nostamalla ei tule haluttua vaikutusta, kun oikeusasteet tuomitsevat kuitenkin lähempänä alarajoja olevia rangaistuksia.

– Aikuisten turvapaikanhakijoiden vierailut päiväkodeissa ja kouluissa on lopetettava.

– Humanitaarinen maahanmuutto on saatava laskettua minimiin. Suomen maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava siten, että Suomi on vähiten houkuttelevin Pohjoismaa turvapaikanhakijoiden silmissä. Kaikki maahanmuuton vetovoimatekijät on karsittava.

– Kaikkien ulkomaalaisten ja Suomen kansalaisten perheenyhdistämistä on kiristettävä. Kaikki EU:n perheenyhdistämisdirektiivin sallimat lisäehdot on otettava käyttöön, mm. asumisaika- ja asuntovaatimus sekä suomen kielen taidon osoittaminen ja 21-v. ikärajavaatimus yhdistettäville puolisoille.

– Kansainvälisestä suojelusta on tehtävä tilapäistä. Oleskeluluvat pitää myöntää niin lyhyinä kuin se kansainvälisten sopimusten mukaan on mahdollista; turvapaikat kolmeksi vuodeksi ja toissijainen suojelu vuodeksi kerrallaan. Suojelun tarve on aina lupaa uusittaessa arvioitava uudelleen.

– Itävallan, Tanskan ja Norjan esimerkkien mukaan Suomen ulkomaalaislakiin ja rajavartiolakiin on saatettava hätäpykälät, joiden nojalla poikkeuksellisen suuren turvapaikanhakijatulvan tapauksessa turvapaikkahakemuksia ei enää oteta rajalla vastaan, vaan ihmiset käännytetään rajalla takaisin.

– Maahanmuuttajien sosiaaliturvan tasoa on alennettava, koska nykyinen sosiaaliturvan taso toimii selkeänä vetovoimatekijänä.

– Kansalaisuuslakia täytyy muuttaa siten, että Suomen kansalaisuus voidaan peruuttaa sellaisilta ulkomaalaisilta henkilöiltä, jotka syyllistyvät vakaviin tai toistuviin rikoksiin.

– Maahanmuuttajien kotoutumisesta on tehtävä pakollista. Maahanmuuttajien on sanktioiden uhalla osoitettava riittävä kielitaito ja riittävät tiedot suomalaisesta yhteiskunnasta tietyn määräajan sisällä. Pysyvän oleskeluluvan ehtona on oltava riittävän suomen kielen taidon osoittaminen sekä suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja arvojen tuntemus. Taidot tulee mitata kokeella.