Puheenvuoroni eduskunnassa tiistaina 24.5.2011:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/2011 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Täällä on esitetty tänään vakuuttavia argumentteja sen puolesta, miksi tätä Portugali-pakettia ei pidä lähteä missään nimessä hyväksymään. En enää lähde toistamaan samoja asioita, vaan haluan myös omalta osaltani nostaa esille sen, minkälaisia linjauksia ja lupauksia me tuoreet kansanedustajat toimme esille eduskuntavaalien alla muun muassa internetissä toimivien vaalikoneiden kautta.

Mitä tähän käsiteltävänä olevaan asiaan tulee, eduskunta näyttäisi mitä ilmeisimmin olevan hyväksymässä pakettia, jonka suurin osa täällä istuvista kansanedustajista vielä eduskuntavaalien alla tyrmäsi vaalikonevastauksissaan. Kuten muun muassa edustaja Eerola jo aiemmin toi ilmi, esimerkiksi Yleisradion vaalikoneessa meistä kansanedustajista peräti 135 vastusti ja ainoastaan 56 kannatti tukipakettien myöntämistä. Perussuomalaisten uuden eduskuntaryhmän kaikki jäsenet ilmoittivat jo tuolloin vastustavansa kriisimaiden tukemista. Mikäli äänestäjiä kiinnostaa kaikkien tuoreiden kansanedustajien vaalikonevastaukset, niin niitä voi käydä tutkimassa osoitteessa kansanmuisti.fi.

Arvoisa puhemies! Nyt täytyy muistaa, että suuri osa äänestäjistä on antanut äänensä meille juuri vaalien alla tekemiemme linjausten ja lupausten perusteella. Mielestäni tärkeintä onkin nyt osoittaa, että me kansanedustajat seisomme lupaustemme takana emmekä näin lähde enää enempää murentamaan äänestäjien uskoa edustuksellisen demokratian toimivuutta kohtaan. Edustuksellisen kansanvallan toimivuuden kannalta on vaarallista, että poliittiset päättäjät lupaavat vaalien alla toista mutta heti vaalien jälkeen tekevät kuitenkin jotain aivan muuta.

Arvoisa puhemies! Mielestäni Suomessa onkin viimeistään nyt, näiden vaalien jälkeen, perusteltu syy alkaa miettiä myös valtiotasolla sitä, kuinka suora demokratia ja suorat kansanäänestykset saataisiin istumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, tukemaan nykyistä edustuksellisen demokratian mallia. Suomalaiset äänestäjät ansaitsevat sellaisen demokratian mallin, joka turvaa äänestäjien tahdon toteutumisen myös vaalien jälkeen.

Vielä lopuksi haluan ilmoittaa, että kannatan edustaja Soinin tekemää esitystä.

Katso puheenvuoro YouTubesta