Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 26.9.2012:

15) Laki rikoslain 21 luvun muuttamisesta Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 41/2012 vp Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.:

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Suomen perustuslain 7 § takaa jokaiselle henkilölle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Tästä huolimatta Suomesta löytyy kuitenkin ennakkotapauksia, joissa suomalainen oikeuslaitos on katsonut poikalapsille uskonnollisin perustein suoritettuja ympärileikkauksia läpi sormien. Suomessa ei ole myöskään haluttu jostakin syytä lähteä erikseen kieltämään lailla ympärileikkauksia, vaikka tiedetään, että hallitsemattoman maahanmuuton ja islamisaatiokehityksen myötä ympärileikkaustapaukset tulevat vain lisääntymään.

Arvoisa puhemies! On täysin käsittämätöntä, että suomalaiset päättäjät ja Suomen oikeuslaitos eivät ole halunneet lähteä takaamaan poikalapsille perustuslaissa turvattua koskemattomuutta. Nämä siis hyväksyvät poikiin kohdistuvat ei-lääketieteellisin perustein suoritetut ympärileikkaukset ja sivuuttavat koskemattomuuden vetoamalla vanhempien uskonnollisiin traditioihin tai normeihin.

Tulisi olla täysin selvää, että lapsen vanhempien uskonnolliset intressit eivät saa olla painavampia kuin perustuslain turvaamat oikeudet henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen tai Euroopan ihmisoikeussopimuksellakin suojattu henkilökohtainen koskemattomuus. Suomen perustuslain 11 § turvaa uskonnonvapauden, mutta tällöin on syytä painottaa myös lapsen vapautta valita oma maailmankatsomuksensa.

Tästä näkökulmasta ajateltuna on kummallista, että esimerkiksi valtion tukea nauttiva Ihmisoikeusliitto on puolustanut uskonnollisin perustein suoritettavia ympärileikkauksia ja vaatinut niitä jopa julkisen terveydenhuollon piiriin. Kuten aikaisemmassa puheenvuorossaan edustaja Saarakkala toi esille, Suomen Lääkäriliiton antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairaudenhoitoa eikä terveyden edistämistä. Mielestäni tämä on verrattavissa siihen, että valtio alkaisi kustantaa kansalaisille tatuoinnin tai lävistyksen teettämisen sillä perusteella, että se vahvistaa yksilön identifioitumista johonkin tiettyyn alakulttuuriseen ryhmään. Julkisilla varoilla ei tule rahoittaa minkään erityisryhmän käytäntöjä. Tämä koskee myös vähemmistöuskontojen edustajia.

Arvoisa herra puhemies! Ympärileikkauksia suosivia uskonnonharjoittajia ei saa asettaa Suomessa erityissuojeluun, vaan heitä on kohdeltava tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa. Lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille, jotka tehdään uskonnon varjolla, on oltava selkeä nollatoleranssi. Sukupuolesta riippumatta lapseen kohdistuva ei-lääketieteellisistä syistä suoritettu ympärileikkaus tulee siis säätää Suomessa lainvastaiseksi. Sekulaarissa länsimaisessa yhteiskunnassa yksilölle on taattava riittävän kypsän iän saavutettuaan aito valinnanvapaus ympärileikkauksen mahdollisesta teettämisestä tai teettämättä jättämisestä oman vakaumuksensa perusteella.

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Saarakkalan tekemää lakialoitetta.

Katso puheenvuoro YouTubesta