Jätin tänään (5.12.2018) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen liittyen ulkomaalaisten tekemiin seksuaalirikoksiin Suomessa:

Ulkomaalaisten tekemistä seksuaalirikoksista

Viimeisen viikon aikana Oulussa on paljastunut useita lapseen kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä, kuten törkeitä hyväksikäyttöjä ja raiskauksia, joista epäiltyinä on useampia ulkomaalaistaustaisia miehiä. Järkyttävimmän tapauksen uhri on vain hieman yli 10-vuotias tyttö, ja seksuaalirikosten epäillään tapahtuneen pidemmällä aikavälillä. Poliisin mukaan epäillyt teot ovat poikkeuksellisen törkeitä.

Pelkästään Oulun poliisilaitoksen alueella on kuluneen vuoden aikana tullut poliisin tietoon lähes neljäkymmentä lapseen kohdistunutta törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä. Yhtä korkea luku on ollut viimeksi vuonna 2014. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa ovat olennaisesti nousseet myös seksuaalisen ahdistelun, häirinnän ja raiskausten määrät. Tilastojen valossa ulkomaalaiset ovat epäiltyinä varsin suuressa osassa seksuaalirikoksista, vaikka heidän osuutensa koko väestöstä on valtakunnallisesti vielä toistaiseksi suhteellisen pieni.

Suomessa ei ole ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin tämän suomalaisten turvallisuutta ja koskemattomuutta murentavan kehityksen estämiseksi. Sen sijaan, että esimerkiksi viimeaikaisista seksuaalirikostapauksista ja muista ulkomaalaisten tekemistä seksuaalirikoksista käytäisiin vihdoin avointa ja ratkaisukeskeistä keskustelua, poliitikot yleisesti ovat pyrkineet kaikin keinoin vaikenemaan niistä.

Kulttuuriset erot kantaväestön ja tiettyjen maahanmuuttajaryhmien välillä ovat hyvin suuria naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suhteen. Kolmansista maista Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille tähdennetään jo maahan tulon alkuvaiheessa tasa-arvon ja naisten oikeuksien merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kyse ei siis ole siitä, etteikö valistusta ja koulutusta annettaisi maahantulijoille. Valitettavasti tulijoiden oma haluttomuus kotoutua johtaa välinpitämättömyyteen suomalaisia, suomalaista yhteiskuntaa, maan lakeja ja käytäntöjä kohtaan. Vastikään uutisoitiin tapauksesta, jossa turvapaikanhakija oli raiskannut useita naisia ja perustellut raiskauksia kulttuurieroilla. Tekijä ei omien sanojensa mukaan ollut vielä
sopeutunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Rikoksista epäillyt ja tuomitut vetoavat kulttuurieroihin yhä enenevässä määrin, oli kyse sitten seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä tai murhasta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kansalaisten turvallisuutta heikentävät maahanmuuton ongelmat, kuten laajamittainen lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaukset, saadaan loppumaan?

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018

Olli Immonen /ps.