Suomessa on viime vuosien aikana suuresti paheksuttu venäläisten Suomeen kohdistamia hämäräperäisiä maakauppoja. Puhetta ja paheksuntaa on riittänyt, mutta jostakin syystä maamme nykyinen valtaeliitti ei ole halunnut ryhtyä konkreettisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi.

Oma kantani ulkomaalaisten maakauppoihin on ollut selvä jo pitkään: Suomessa on pikaisella aikataululla tehtävä perusteellinen selvitys kaikista, erityisesti venäläisten, suorittamista maaostoista. Maassamme on myös ryhdyttävä lainsäädännöllisiin toimiin sen puolesta, ettei isänmaatamme jatkossa enää myydä ulkomaalaisille. Näiden lisäksi meidän on vakavasti mietittävä keinoja tähän mennessä myytyjen, ulkomaiseen omistukseen siirtyneiden maa-alueiden saamiseksi takaisin suomalaiseen omistukseen.

Suomessa on uutisoitua viime vuosien mittaan ahkerasti venäläisten epäilyttävistä maakaupoista. Maa-alueita on ostettu muun muassa maa-, ilma- ja merivoimien tukikohtien läheisyydestä; alueilta joilla toimii muun muassa ilmanvalvonta- ja lennonjohtojärjestelmiä, tutka-asemia sekä räjähde- ja ammusvarastoja. Maita on ostettu sotilasstrategisesti tärkeiltä alueilta puolustusvoimien tukikohtien vierestä sekä Suomen huoltovarmuuden turvaavilta alueilta kuten muun muassa tietoliikennemastojen ja sähkönjakelun kantaverkon lähialueilta sekä tie- ja raideliikenteen solmukohdista. Kauppoja on tehty myös keskeisillä satama-alueilla ja merenkulun pääväylällä Turun saaristossa. Kaupanteon yhteydessä venäläisostajat ovat luvanneet rakentaa alueille mitä mielenkiintoisimpia rakennuksia, mutta kauppojen jälkeen rakentamisesta ei ole näkynyt merkkiäkään. Epäilyttäviksi maakaupat on tehnyt myös se, että kappojen yhteydessä on käytetty usein suomalaisia peiteyhtiöitä, bulvaaneja, jotta oikea ostaja on saatu piilotettua.

Venäläisten maakaupat ovat olleet monin paikoin äärimmäisen arveluttavia, ja niiden salliminen varsinkin nykyisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ei ole järkevää. Venäjällä vuonna 2010 voimaan astunut sotilasdoktriini sallii Venäjän puolustavan vieraan valtion alueella oleskelevia kansalaisiaan tarvittaessa vaikka aseellisesti. Tätä doktriinia on käytetty hyväksi muun muassa Krimin miehittämisen yhteydessä. Sen lisäksi, että maakauppojen kohteeksi joutuneilla alueilla on tärkeä sotilasstrateginen merkitys Suomelle, venäläinen maanomistus voi johtaa tilanteeseen, jossa Venäjä saa omasta mielestään pätevän syyn puuttua maamme sisäisiin asioihin.

Ei ole muutenkaan oikein, että ulkomaalaiset voivat ostaa isänmaatamme pala palalta itselleen. On myös otettava huomioon, että suomalaiset eivät voi Venäjän nykyisen lainsäädännön puitteissa vastavuoroisesti ostaa maa-alueita Venäjältä. Suomalaiset maa-alueet kuuluvat suomalaisille, eivätkä ne saa olla kauppatavaraa, jota voidaan myydä kansainvälisillä markkinoilla niistä eniten tarjoaville.

Ulkomaalaisten maakaupat on pikimmiten kiellettävä lailla, ja tähän mennessä myydyt, ulkomaiseen omistukseen siirtyneet maa-alueet saatava takaisin suomalaisten omistukseen. Suomessa tulisi myös luopua kaksoiskansalaisuudesta, joka osaltaan estäisi tilanteet, jossa maa-alueen omistaja on sekä Suomen että jonkin toisen maan kansalainen.

 

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu