Jätin eduskunnassa tänään (22.3.2018) hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen:

Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Helsingissä

Helsingin kaupunginvaltuusto teki vuoden 2017 lopulla päätöksen alkaa tarjota laajennettuja sosiaali- ja terveyspalveluita myös sellaisille henkilöille, jotka oleskelevat Suomessa ilman oleskelulupaa eli ovat maassa laittomasti. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi turvapaikanhakijat, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Perustuslain mukaan laittomasti maassa oleskeleville henkilöille kuuluu ainoastaan apu akuuteissa hätätilanteissa. Helsingin valtuuston tekemän päätöksen myötä laittomasti maassa olevat henkilöt saavat jatkossa ilmaiseksi esimerkiksi perusterveydenhuollosta ennaltaehkäisevää hoitoa tai mielenterveyspalveluita suomalaisten veronmaksajien kustannuksella.

Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä hankaloitetaan viranomaisten työtä, kun laittomasti maassa oleville henkilöille järjestetään sellaiset olosuhteet ja palvelut, ettei maasta poistumiselle ole välttämättä pakonomaista tarvetta tai halua. Ulkomaalaislain keskeinen tarkoitus on turvata suomalaista yhteiskuntaa turvallisuusuhkilta ja sen kannalta on olennaista, ettei maassa oleskele ihmisiä, joilla ei ole siihen lainmukaista oikeutta.

Helsingin malli voi olla vaarassa levitä myös muihin Suomen kaupunkeihin, mikä ei ole tietenkään toivottavaa. Laittomasti maassa oleskeleville henkilöille tarjottavat palvelut lisäävät yksittäisten kaupunkien ja koko Suomen houkuttelevuutta elintasopakolaisten ja terveysturistien silmissä, eikä kyseisten maahantulijoiden paluu takaisin kotimaihinsa tapahdu välttämättä niin nopeasti kuin olisi toivottavaa. Hallituksen turvapaikkapoliittisten linjausten mukaisesti tavoitteena on, että laittomasti maassa olevat henkilöt poistuvat Suomesta joko vapaaehtoisesti tai pakkopalautuksin. Tällä hetkellä Suomessa oleskelee viranomaisarvioiden mukaan jopa tuhansia ihmisiä, joiden oleskelulupa-asiat eivät ole kunnossa, mutta heidän tarkkaa määräänsä tai olinpaikkaansa ei kuitenkaan tiedetä.

Vastaavanlaista laittomasti maassa oleskelevien suojelua on ryhdytty harjoittamaan myös Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Kyseisessä osavaltiossa on säädetty voimaan niin kutsuttu turvasatamakaupunkilaki, joka edesauttaa laittomasti maassa olevien henkilöiden oleskelua osavaltion alueella. Yhdysvaltain oikeusministeriö on haastanut Kalifornia oikeuteen, sillä lain katsotaan hankaloittavan maahanmuuttolain toimeenpanoa. Kalifornia on lain voimaantulon myötä kieltäytynyt yhteistyöstä Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Helsingin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen kohdalla on kyse Suomen houkuttelevuuden ja vetovoimatekijöiden lisäämisestä laittomien maahantulijoiden silmissä. On ristiriitaista, että Suomen hallituksen tavoitteena on laittoman maassa oleskelun kitkeminen, kun samaan aikaan maamme pääkaupunki toimii täysin päinvastoin. Oletettavaa myös on, ettei Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysalan työntekijät ohjaa aktiivisesti laittomasti maassa olevia henkilöitä palautusprosessiin, mikä osaltaan merkittävästi hankaloittaa palautusta hoitavien viranomaisten työtä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta tietoinen ulkomaalaislain toimeenpanon hankaloittaminen Suomen kaupunkien toimesta estetään, ja ettei Suomen houkuttelevuutta laittomien maahantulijoiden silmissä lisätä laajentamalla heille suunnattuja sosiaali- ja terveyspalveluita?

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2018
Olli Immonen /ps.