Jätin tänään (2.2.2016) eduskunnassa sisäministeri Petteri Orpon vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien turvapaikanhakijoiden liikkumisoikeuden rajoittamista häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi:

Turvapaikanhakijoiden liikkumisoikeuden rajoittaminen häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi

Viime syksynä alkaneen turvapaikanhakijatulvan myötä Suomeen on tullut yli 30 000 turvapaikanhakijaa, joista valtaosa on nuoria miehiä. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä turvattomuus kansalaisten keskuudessa on lisääntynyt, mihin syynä on esimerkiksi turvapaikanhakijoiden aiheuttamat levottomuudet, kuten järjestyshäiriöt ja pahoinpitelyt sekä raiskaukset ja tyttöjen ja naisten seksuaalinen ahdistelu. Poliisi julkaisi tammikuussa tilastot, joiden mukaan turvapaikanhakijoiden epäillään syyllistyneen jopa noin 1 000 rikokseen. Listan kärjessä ovat pahoinpitelyt (278), näpistykset (177) ja lievät pahoinpitelyt (83). Turvapaikanhakijoita epäillään myös lukuisista vakavista seksuaalisen koskemattomuuden loukkaamiseen liittyvistä rikoksista, kuten törkeistä raiskauksista (12), raiskauksista (13), seksuaalisista ahdisteluista (22) ja lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä (11).

Turvattomuuden tunnetta ja huolta kantaväestössä on herättänyt myös joidenkin turvapaikanhakijoiden epäasiallinen käyttäytyminen uimahalleissa, lasten kuvaaminen kameroilla sekä nuorten tyttöjen kyseenalainen puhuttelu ja ahdistelu julkisilla paikoilla, kuten koulujen tai leikkipuistojen läheisyydessä. Maahanmuuttovirasto ja SPR ovat tiedottaneet antavansa jatkuvasti maahantulijoille perehdytystä ja opastusta siihen, miten Suomessa saa tai ei saa toimia, mutta siitä huolimatta yleisiä normeja ja sääntöjä rikotaan jatkuvasti turvapaikanhakijoiden toimesta. Yhtenä esimerkkinä turvapaikanhakijoiden piittaamattomuudesta suomalaisia pelisääntöjä kohtaan toimii Haukiputaan Vesi-Jatulin uimahallissa tapahtunut välikohtaus, jossa turvapaikanhakijamies tunkeutui naisten suihkutiloihin. Turvapaikanhakijoille oli annettu opastusta uimahallissa toimimiseen vain päivää ennen tapahtunutta välikohtausta.

Eurooppaan ja Suomeen on rantautunut ulkoeurooppalaisten maahanmuuttajien mukana vähitellen myös uudenlaisia kielteisiä ilmiöitä ja rikosmuotoja, kuten joukkoraiskauksia sekä niin kutsuttu taharrush gamea, mikä tarkoittaa erityisesti nuorten arabikulttuurista tulevien miesten harjoittamaa peliä, jossa tarkoituksena on seksuaalisesti ahdistella naisia ja tyttöjä joukolla. Tällaiset naisten tasa-arvoa, henkilökohtaista koskemattomuutta ja vapauksia loukkaavat ilmiöt on kitkettävä välittömästi, eikä niitä tule sallia missään muodossa maassamme.

Yksi ratkaisu turvapaikanhakijoiden aiheuttamien levottomuuksien, häiriöiden ja rikosten estämiseksi olisi turvapaikanhakijoiden liikkumisoikeuden rajoittaminen vastaanottokeskuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen, josta ei ole oikeutta poistua ennen myönteisen oleskelulupapäätöksen saamista. Kielteisen päätöksen tapauksessa turvapaikanhakija siirrettäisiin vastaanottokeskuksesta palautuskeskukseen odottamaan käännyttämisen toteuttamista ilman liikkumisoikeutta palautuskeskuksen tiloista. Jos turvapaikanhakija taas saa myönteisen päätöksen, henkilön vapaa liikkuminen tulisi sallia vasta kuntapaikan osoittamisen jälkeen. Edellä mainittujen kielteisten ilmiöiden kitkemisen lisäksi turvapaikanhakijoiden liikkumisen rajaaminen estäisi myös sellaisia tapauksia, joissa turvapaikanhakija niin sanotusti katoaa vastaanottokeskuksesta viranomaisten tavoittamattomiin. Lisäksi terroristijärjestöihin kytköksissä olevien turvapaikanhakijoiden seuraaminen olisi tehokkaampaa, kun turvapaikanhakijat eivät voisi enää liikkua vastuuttomasti vastaanottokeskusten ulkopuolella.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta turvapaikanhakijoiden tekemät sääntörikkomukset ja rikokset saadaan kuriin, ja aikooko hallitus pohtia yhtenä sääntörikkomuksia ja rikoksia ennaltaehkäisevänä keinona turvapaikanhakijoiden liikkumisoikeuden rajoittamista häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi?

Helsingissä 2.2.2016
Olli Immonen /ps.