Puheenvuoroni eduskunnassa maanantaina 12.12.2011:

1) Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle Afganistanin tilanteesta ja Suomen kokonaistuesta Afganistanille, mukaan lukien osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko VNS 2/2011 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Suomi on osallistunut Afganistanin kriisinhallintaoperaatioihin jo vuodesta 2002 lähtien. Parin ensimmäisen vuoden aikana Isaf-operaatioon osallistui noin 50 sotilasta. Sotilaiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta siten, että vuosina 2010 ja 2011 suomalaisjoukkojen määrä on noussut jo 200:aan. Suomen osallistumista Afganistanin operaatioon on tarkasteltava kriittisesti. Suomen mukanaoloa Afganistanissa on perusteltu rauhanturvaoperaatiolla, mutta todellisuudessa Suomi on ajautunut mukaan sotaan. Tiedetään, ettei Suomi pysty omilla strategisilla toimillaan vaikuttamaan sodan kulkuun tai rauhan syntyyn. Jos Suomi jatkaa Afganistanin operaatiota, sen on hyväksyttävä muiden tekemät päätökset ja strategiat sekä toimittava niiden mukaisesti.

Arvoisa puhemies! Isaf- ja Eupol-operaatioihin osallistumisesta on aiheutunut vuosien aikana Suomelle merkittäviä kustannuksia. Suomi on rahoittanut esimerkiksi vuonna 2010 Afganistanin armeijan ylläpitoon ja varustamiseen keskittyvää operaatiorahastoa 600 000 eurolla. Vuonna 2011 tuki tulee pysymään vähintään vuoden 2010 tasolla. Vuonna 2012 Suomi aikoo antaa Afganistaniin 36 miljoonaa euroa, joka kohdistetaan sotilaalliseen toimintaan. Vuonna 2010 sotilaalliset toimet maksoivat Suomelle noin 40 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosina 2010 ja 2011 kehitysapua ja oda-kelpoista rahoitusta on suunnattu Afganistaniin yhteensä yli 30 miljoonan euron edestä. Nykyhallitus aikoo nostaa Afganistaniin suunnattavaa kehitysapua entisestään tällä hallituskaudella.

Arvoisa puhemies! Afganistanin kehittyminen turvallisuustilanteen, korruption sekä huumetuotannon osalta parempaan suuntaan on epäonnistunut. Myös ihmisoikeuksien noudattamisessa on suuria puutteita. Erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamisen esteenä oleva islaminusko ja islamilainen kulttuuri nauttivat maassa edelleen suurta kansansuosiota. Muun muassa korkea äitiyskuolleisuus, naisiin kohdistuva väkivalta sekä lapsi- ja pakkoavioliitot ovat maassa arkipäivää. Tilastojen mukaan Afganistan on yksi maailman vaikeimpia maita naisille, eli kuten edustaja Eerola aiemmin totesi, kyseessä on tyypillinen monikulttuurinen valtio.

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni Suomen on perusteltua alkaa vetäytyä Isaf- ja Eupol-operaatioista mahdollisimman pian, sillä kyseiset operaatiot eivät täytä suomalaisen kriisinhallinnan määritelmiä. Määritelmien täyttymisen tulee olla kaiken kriisinhallintatoiminnan lähtökohta. Lisäksi turvallisen ja demokraattisen yhteiskunnan luominen Afganistaniin vaikuttaa toivottomalta tehtävältä. Suomessa onkin käytävä nyt avointa ja totuudenmukaista keskustelua Afganistanin operaatioista erityisesti meidän suomalaisten näkökulma huomioiden.

Katso puheenvuoro YouTubesta