Palaan jokin aika sitten esille nousseeseen asiaan, joka on jäänyt mielestäni aivan liian vähälle huomiolle: Euroopan unioni suunnittelee kaikkien yhteiskunnallisten ja poliittisten toisinajattelijoiden rekisteröimistä tietokantaan. Euroopan poliisi (Europol) on saanut Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen lisää toimivaltuuksia. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että Europolilla on oikeus kerätä tietoja ihmisten poliittisesta suuntautumisesta tai uskonnollisuudesta. Aikaisemmin Europol on keskittynyt lähinnä kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan.

Vuoden 2010 tammikuun alusta Europolin toiminta-alue laajeni merkittävästi. Uusiin toiminta-alueisiin kuuluvat hyvin epämääräisesti määritellyt rikokset, kuten muun muassa ”rasismi” (mitä sillä ikinä tarkoitetaankaan), maahanmuuttajiin kohdistuva viha sekä ympäristörikokset ja korruptio.

Europolin toisinajattelijoista keräämät tiedot ovat niin sanottuja käyttäytymistietoja (henkilöiden elämäntyyli, arkirutiinit, henkilöiden liikkumiset, suositut vierailukohteet, suhtautuminen veroihin jne.). Lisäksi Europol voi tallentaa henkilön DNA- ja ääninäytteen sekä tiedon henkilön poliittisista mielipiteistä, uskonnollisuudesta ja filosofisista näkemyksistä. Myös henkilön liittojäsenyydet, terveydentila ja seksielämä voidaan merkitä tietokantaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa henkilö, jonka poliittiset mielipiteet poikkeavat valtion virallisesta linjasta ja joka toimii aktiivisesti poliittisten linjaustensa edistämiseksi, voi joutua Europolin tarkkailtavaksi.

Tällainen kehitys on erittäin kyseenalaista ja huolestuttavaa nimenomaan sananvapauden ja demokratian kannalta. Ilman sananvapautta ei ole myöskään aitoa kansanvaltaa. Jo ainoastaan pelko joutumisesta Europolin tietokantaan saa varmasti monet kansalaiset sulkemaan suunsa ennen kuin he ennättävät sitä edes avata.

EU (ts. Eurostoliitto) alkaa päivä päivältä muistuttaa enemmän Neuvostoliittoa, jossa myös toisinajattelijoiden ja ajatusrikollisten vainoaminen oli arkipäivää. Neuvostoliitossa toisinajattelijat suljettiin mielisairaalaan. Saa nähdä, seurataanko EU:ssa Neuvostoliittoa myös tämän käytännön osalta.

Lähteet:

1. DailyExpress: New EU Gestapo spies on Britons
2. Xinhuanet: Europol to become EU agency in 2010
3. Infosota: EU:n salainen poliisi saa ennennäkemättömät oikeudet