Jätin tänään (28.2.2018) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien Tiitisen listan avaamista:

Tiitisen listan avaamisesta

Tiitisen lista on Suojelupoliisin vuonna 1990 Länsi-Saksan turvallisuuspalvelu Bundesnachrichtendienstilta haltuunsa saama nimilista 18 suomalaisesta henkilöstä, jotka ovat epäilyjen mukaan olleet yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasin Suomessa toimineeseen edustajaan. Listalla mainittujen henkilöiden osalta ei ole olemassa näyttöjä mahdollisesta vakoilutyöstä, mutta se antaa kuitenkin Bundesnachrichtendienstin ja Supon mukaan osviittaa niistä suomalaisista, joista Stasi oli kiinnostunut.

Ensimmäiseksi Tiitisen listan avaamista vastustivat presidentti Mauno Koivisto ja sen aikainen Supon päällikkö Seppo Tiitinen. Viimeksi vuonna 2010 korkein hallinto-oikeus katsoi, että listan avaaminen olisi haitallista. Tiitisen lista tulee julkiseksi viimeistään vuonna 2050.

Vastaavat aineistot on avattu Saksassa ja Tanskassa jo aikoja sitten kyseisten maiden kansalaisten osalta. Tiitisen lista olisi syytä avata Suomessa välittömästi, jotta pääsisimme keskustelemaan aiheesta, sekä arvioimaan suomalaista lähihistoriaa. Suomessa otettaisiin tämän myötä merkittävä askel kohti länsimaista avoimuutta.

Vuoden 2018 helmikuussa Suojelupoliisi niin ikään ilmoitti, ettei se luovuta listaa edes tutkimuskäyttöön vetoamalla siihen, että tiedon antaminen voisi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa valtion turvallisuudelle. Tulevan tiedustelulainsäädännön vuoksi olisi olennaista, ettei esimerkiksi perustettavaan tiedusteluvaliokuntaan pääsisi sellaisia poliitikkoja, jotka Tiitisen listalta mahdollisesti löytyvät.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Tiitisen lista saadaan viimein avattua?

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2018
Olli Immonen /ps.