TIEDOTE 28.1.2015 (julkaisuvapaa heti)

Kansanedustaja Immonen: Keskusta haluaa lisätä maahanmuuttoa

Keskustan tänään julkaisemassa vaaliohjelmassa esitetään EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnan poistoa. Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen pitää keskustan maahanmuuttolinjausta harkitsemattomana ja leväperäisenä.

Immosen mukaan saatavuusharkinnan poisto johtaisi väistämättä Euroopan ulkopuolelta tulevan alhaisen osaamistason työntekijöiden maahanmuuton voimakkaaseen lisääntymiseen, sillä saatavuusharkintaa sovelletaan enää vain matalahkon koulutustason omaavien ulkomaalaisten työperäisen maahanmuuton säätelyyn.

– Saatavuusharkinnan poisto johtaisi hallitsemattomaan palkkakilpailuun maahanmuuttajien ja suomalaisten työntekijöiden välillä matalapalkka-aloilla, mikä horjuttaisi maamme työmarkkinoiden vakautta. Myöskään yleinen työmarkkinatilanne ei tue työperäisen maahanmuuton lisäämistä, koska Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan työttömyysaste on kohonnut 8,8 prosenttiin, mikä tarkoittaa 232 000 työtöntä, Immonen toteaa.

Immosen mielestä Suomi ei saa toistaa keskustan haluamalla tavalla muun Länsi-Euroopan virhettä, mikä oli tuoda 1960–70-lukujen aikana Euroopan ulkopuolelta miljoonia ihmisiä alhaisen osaamistaidon tehtäviin. Nykyisin nämä Länsi-Eurooppaan haalitut ulkoeurooppalaiset siirtotyöläiset sekä heidän jälkeläisensä pitkälti kansoittavat Länsi-Euroopan metropolien maahanmuuttajalähiöitä. Näiden ulkomaalaislähiöiden erilaisista levottomuuksista on myös usein uutisoitu suomalaismedioissa viime vuosien aikana.

– Maahanmuuttopolitiikkaa pitäisi ensi vaalikaudella pikemminkin monin tavoin tiukentaa eikä löyhentää, Immonen kiteyttää.

 
Lisätiedot:

Olli Immonen, kansanedustaja (ps.)
olli.immonen@eduskunta.fi