Talouselämä yritti viime kesäkuussa selvittää ulkoministeriöstä, paljonko Suomen valtio käytti rahaa toukokuussa al-Holista Syyriasta saapuneiden ISIS-henkilöiden kotiuttamiseen. Tuolloin ulkoministeriöstä ei suostuttu antamaan tietoja Talouselämälle.

Pyysin ulkoministeriöstä kyseiset tiedot, ja ne löytyvät alta:

Joulukuussa 2019 kahden lapsen kotiuttamisesta koitui ulkoministeriölle – ja Suomen viranomaisille yhteensä – noin 85 000 euron kustannukset. 31.5.2020 kotiutettujen henkilöiden avustamisesta kustannukset olivat noin 1 900 euroa ja 1.8.2020 kotiutetun perheen osalta noin 1 800 euroa.

Al-Holin leirillä pidettyjen suomalaisten kotiuttamisesta on siten syntynyt ulkoministeriölle – ja Suomen valtiolle – tähän mennessä noin 89 000 euron kustannukset. Tähän summaan on laskettu varsinaisista kotiuttamistoimista syntyneet viranomaistoiminnan operatiiviset kustannukset, kuten virkamatkojen kulut.

Tämän lisäksi Syyriassa leirillä pidettyjen suomalaisten avustamisesta on tähän mennessä syntynyt välillisiä kustannuksia noin 160 000 euroa. Nämä kustannukset koostuvat mm. viranomaisvalmiuden ylläpitämisestä, kansainvälisestä yhteydenpidosta ja turvallisuuskuluista.

Kaikkiaan ulkoministeriö on siten käyttänyt Syyriassa leirillä olleiden suomalaisten avustamistehtävään tähän mennessä noin 270 000 euroa julkisia varoja.

Lisäksi palaajille on annettu lainaa takaisinmaksusitoumusta vastaan. Lainat ovat suuruusluokaltaan yhteensä joitakin tuhansia euroja ja tarkoitettu avustettavien välttämättömiin matkakustannuksiin Suomeen palaamiseksi. Valtio ei maksa konsuliasiakkaiden matkoja kotimaahan.