Jätin tänään (30.9.2015) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien turvapaikanhakijoiden palautussopimusta Suomen ja Irakin välillä:

Turvapaikanhakijoiden palautussopimus Irakin kanssa

Valtaosa Suomeen suuntaavista turvapaikanhakijoista tulee tällä hetkellä Irakista, josta Maahanmuuttoviraston mukaan löytyy myös turvallisia alueita maan pohjoisosan kurdialueilta ja Etelä-Irakista. Maahanmuuttovirasto on myös selvittämässä lähiviikkojen aikana, voiko Irakista tulleita turvapaikanhakijoita alkaa palauttaa esimerkiksi Bagdadiin. Tästä huolimatta Suomella ei ole palautussopimusta Irakin kanssa, mistä johtuen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautus Irakiin on vaikeaa, elleivät Irakista tulleet itse vapaaehtoisesti halua palata kotimaahansa. Moni kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija onkin mennyt niin sanotusti maan alle ja jatkaa elämäänsä Suomessa laittomana maahanmuuttajana.

Neuvottelut palautussopimuksesta Suomen ja Irakin välillä olivat käynnissä vuonna 2009, jonka jälkeen sopimuksen loppuun vieminen kuitenkin jostain syystä unohtui silloiselta hallitukselta. Suomen maahanmuuttoministerinä vuonna 2009 toiminut Astrid Thors lupasi sanomalehti Kalevalle antamassaan haastattelussa, että Suomen palautussopimuksesta Irakin kanssa tulisi sisällöllisesti hyvin samanlainen kuin Ruotsin ja Irakin välillä, ja että se olisi valmis viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä.

Palautussopimuksen olemassaolo helpottaisi huomattavasti tällä hetkellä päällä olevaa turvapaikanhakijoiden tulvaa, sillä moni irakilainen on tullut Ruotsin sijaan Suomeen nimenomaan siksi, koska maallamme ei ole ollut palautussopimusta Irakin kanssa. Myös jo maassa olevien, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautus helpottuisi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta neuvottelut palautussopimuksesta Irakin kanssa saadaan mahdollisimman pian aloitettua?

 

Helsingissä 30.9.2015
Olli Immonen /eduskuntaryhmä Immonen