Jätän (16.12.2014) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien Suomen vähättelevää asennetta islamismia ja terrorismia kohtaan:

Suomen vähättelevä asenne islamismia ja terrorismia kohtaan

Brittiläisen islamismia ja terrorismia vastustavan Quilliam-säätiön johtaja Haras Rafiqin mukaan (Yle 8.12.2014) Suomi vähättelee islamistitaistelijoiden uhkaa. Brittitutkijan mielestä Suomen pitäisi ryhdistäytyä taistelussa radikaalia islamia vastaan.

Ylelle antamassaan haastattelussa Rafiqin totesi, että pahamaineisen ISIS-järjestön riveihin Syyriaan ja Irakiin lähteminen houkuttelee lähtijöitä Suomesta ja muista Pohjoismaista huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Britanniasta, kun otetaan huomioon muslimien määrä eri maissa. Hänen mukaansa Suomi on yksi pahimmista ongelma-alueista Euroopassa. Suomessa taistelijoiden osuus maan muslimiväestöstä on yli kolme kertaa suurempi kuin Britanniassa. Rafiqin mielestä Suomessa on tehty virheitä radikaalin islamismin tunnistamisessa ja ongelman torjumisessa.

Myös Suomen viranomaiset ovat todenneet, että taistelijoiksi lähteminen on Suomessa suhteellisesti yleisempää kuin muualla Euroopassa. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Juha Saarisen mukaan (Ilta-Sanomat 9.12.2014) Suomesta on lähtenyt suhteessa paljon vapaaehtoisia ja vierastaistelijoita Syyriaan. Myös Saarisen mielestä Pohjoismaissa, Suomessa mukaan lukien, ei ole tehty tarpeeksi ongelman taltuttamiseksi. Hän peräänkuuluttaakin päätöksentekijöiltä avointa keskustelua siitä, miten radikaalin islamin voimistumiseen tulisi reagoida.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Pitääkö hallitus Quilliam-säätiön johtaja Haras Rafiqin ja Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Juha Saarisen arvioita islamismin ja terrorismin uhasta luotettavina ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta  kyseiset ilmiöt saadaan kitkettyä pois suomalaisesta yhteiskunnasta?

 

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2014
Olli Immonen /ps