Jätin tänään (30.9.2015) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien Suomen houkuttelevuuden vähentämistä turvapaikanhakumaana tiedottamisen avulla:

Suomen houkuttelevuuden vähentäminen turvapaikanhakumaana tiedottamisen avulla

Suomesta on viime aikoina välitetty maailmalla yltiöpositiivista viestiä ja synnytetty vääränlaisia mielikuvia maamme halusta ja kyvystä ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Tässä toiminnassa ovat kunnostautuneet niin yksittäiset aktiiviset kansalaiset, turvapaikanhakijat kuin tunnetut poliitikkommekin. Vähän aikaa sitten esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä sai ympäri maailman näkyvyyttä sillä, kun hän tarjoutui avaamaan tyhjän kotinsa ovet turvapaikanhakijoille. Monet Eurooppaan suuntaavista ihmisistä ovat tulkinneet tämän niin, että heille olisi Suomessa majapaikka tarjolla. Myös eri puolueet, kirkko ja kansalaisjärjestöt ovat houkutelleet turvapaikanhakijoiden maahamme erilaisilla toimillaan. Nykyiset oppositiopuolueet ovat käytännössä vaatineet rajojen täydellistä avaamista, kun taas kirkko on vaatinut jäseniään suvaitsemaan ja auttamaan pääosin eri uskontokuntiin kuuluvia turvapaikanhakijoita. Suomen turvapaikanhakijamyönteinen ilmapiiri on tiedossa maamme rajojen ulkopuolella ihmissalakuljettajien ja turvapaikanhakuun lähtevien henkilöiden keskuudessa. Tämä on johtanut loppukesästä lähtien valtavaan turvapaikanhakijoiden tulvaan maahamme erityisesti Irakista.

Erityisesti irakilaiset turvapaikanhakijat ovat jakaneet aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tietoa Suomen turvapaikkaprosessista ja keinoista huijata suomalaista turvapaikkajärjestelmää oleskeluluvan saamiseksi. Osa heistä on mainostanut vastaanottorahan suuruutta, kehottanut valehtelemaan turvapaikan tarpeesta tai asuinpaikan sijainnista, neuvonut hävittämään matkustusasiakirjoja, kehottanut piilottamaan rahat ja olemaan paljastamatta salakuljettajia. On selvää, että tällaisten tietojen ja ohjeiden laaja levittäminen maailmalla lisää maahantulijatulvaa, murentaa turvapaikkajärjestelmäämme sekä voi mahdollistaa oleskeluluvan saannin sellaisille henkilöille, jotka eivät todellisuudessa ole avun tarpeessa.

Monella erityisesti Irakista ja Somaliasta Suomeen tulleella ihmisellä on käsityksenä se, että massamme voi elää kokonaan työtä tekemättä yhteiskunnan kustannuksella sekä harjoittaa julkisen vallan tukemana niitä lähtömaiden kulttuurisia erityistapoja, joista osa on ristiriidassa Suomen lainsäädännön sekä kantaväestön arvomaailman ja kulttuurin kanssa. Todellisuus on kuitenkin se, ettei Suomella ole resursseja kasvavan turvapaikanhakijamäärän vastaanottoon ja turvapaikkahakemusten käsittelyyn. Emme voi myöskään enää jatkossa uhrata Suomen yleistä yhteiskuntarauhaa Länsi-Euroopan maiden tavoin edistämällä suomalaiselle elämäntavalle vieraiden kulttuurien ylläpitoa maassamme julkisen vallan toimesta.

Joillekin maahantulijoille saattaa puolestaan tulla yllätyksenä se, ettei maassamme ole tarjolla työtä etenkään kouluttamattomille ja kielitaidottomille henkilöille. Tämän lisäksi turvapaikanhakijoilla on yleisesti kuvitelma oleskelulupapäätösten nopeammasta käsittelystä kuin muualla Euroopassa. Todellisuudessa on arvioitu, että lupamenettely tulisi kestämään jopa kaksi vuotta, kun aiemmin se on ollut keskimäärin viisi kuukautta.

Suomi tarjoaa anteliasta vastaanottorahaa turvapaikanhakijoille ja myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen turvapaikanhakija pääsee muiden sosiaalietuuksien piiriin, mikä aiheuttaa valtiolle suuria kustannuksia. Tänä vuonna maamme turvapaikanhakijaryhmistä merkittävimmät ovat irakilaiset ja somalit. Kummassakin kansalaisuusryhmässä on tällä hetkellä Suomessa virallisten tilastojen mukaan yli 50 prosentin työttömyys ja kohonnut riski rikollisuuteen, minkä vuoksi tulijamäärien jääminen Irakista ja Somaliasta pysyvästi viime viikkojen tasolle uhkaa aiheuttaa maassamme kasvavia kielteisiä ilmiöitä.

Suomen pitää ensi tilassa alkaa kansallisen ulkomaalaislainsäädännön kiristämisen ohella tiedottaa maailmalle Suomen tiukentuneesta maahanmuuttopolitiikasta ja todellisista olosuhteista maassamme ulkomaalaisen näkökulmasta sekä levittää näkyvästi tietoa niistä seuraamuksista, joita turvapaikkajärjestelmämme väärinkäytöstä turvapaikanhakijoille aiheutuu.

Pohjoismaista Tanska on päättäväisesti tiedottanut turvapaikanhakijoita kiristyneistä maahanmuuttopoliittisista toimistaan, joilla maa on pyrkinyt hillitsemään turvapaikanhakijatulvaa. Tanska ilmoitti taannoisessa tiedotteessaan eräässä Lähi-idässä julkaistavassa lehdessä muun muassa tanskan kielen opiskelun vaatimuksista, tiukoista perheenyhdistämiskäytännöistään, pysyvän oleskeluluvan saamisen ehdoista sekä palautuskeskuksesta, jonka kautta kielteisen päätöksen saaneet henkilöt poistetaan maasta mahdollisimman nopeasti.

Suomen tulee ottaa käyttöön Tanskan malli maahanmuuttopolitiikkansa tiedotuksessa ulkomaailmaan päin ja näin torjua maallemme haitallisia käsityksiä turvapaikanhakijoiden lähtömaissa Suomesta. Suomen kielen oppimisen tärkeyttä ja kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamista pitää korostaa ja tuoda myös selkeästi ilmi aikeet vastaanottorahan ja muiden sosiaalietuuksien leikkaamisesta ja pitkittyneestä lupaprosessista. Turvapaikanhakijoille ei myöskään pidä luoda mielikuvaa työvoimapulasta, jota ei ole olemassa, sillä todellisuudessa maamme kärsii kroonisesta kansantalouden kasvun pysähtymisestä ja massatyöttömyydestä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksella aikomusta ryhtyä tiedottamaan turvapaikanhakijoiden lähtömaihin Suomen maahanmuuttopolitiikan muutoksista, jotta vääränlaiset mielikuvat ja tiedot Suomesta oikaistaan mahdollisille turvapaikanhakijoille jo ennen kuin he lähtevät tavoittelemaan pääsyä Suomeen?

 

Helsingissä 30.9.2015
Olli Immonen /eduskuntaryhmä Immonen