Ohessa sanomalehti Kalevassa tänään (21.11.2018) julkaistu kansanedustajan kolumnini:

Suomalaisuus on ekologista

Suomessa on käyty viime aikoina paljon keskustelua ilmastoasioista. Muualla maailmassa vastaavaa keskustelua ei käydä läheskään yhtä paljon. Myös teot puuttuvat: päästöjään vähentäneitä maita on maailman noin 200 maasta vain kolmisenkymmentä, Suomi yhtenä niistä.

Suomalaisten kiinnostus ympäristönsuojeluun kumpuaa kansamme historiallisesta ja erityislaatuisesta yhteydestä kotimaamme luontoon. Eläminen sopusoinnussa luonnon kanssa on osa suomalaista perinnettä ja kansallisidentiteettiä. Suomalaisuuteen ei ole kuulunut ylenpalttinen materian haaliminen tai trendivillitysten perässä juokseminen.

Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 0,14 %. Osuus on niin pieni, ettei päästöjemme alentaminen ratkaise kokonaisongelmaa. Toimet ympäristön suojelemiseksi tulee valita niistä, jotka ovat vaikuttavia ja realistisia toteuttaa.

Liian kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet eivät palvele tarkoitustaan. Suomalainen työ itsessään on ympäristöteko. Teollisuuden, yritysten ja työpaikkojen säilyttäminen Suomessa on tärkeää, koska täällä tuotteet tuotetaan ympäristöä kunnioittaen. Ei ole ympäristön eikä ilmaston etu, jos tuotanto ajetaan Suomesta maihin, joissa ei noudateta vastuullisia ympäristönormeja, ja tämän lisäksi kyseisiä tuotteita kuljetetaan kaukomailta Suomen markkinoille.

Suomalaisten yritysten ja teollisuuden kilpailukyky on turvattava suojaamalla markkinoita saastuttajamaiden tuonnilta, esimerkiksi ottamalla käyttöön saastetullit. Samalla kotimaisten toimijoiden energia- ja kuljetuskustannuksia tulee alentaa. Nostetaan paikallistaloudet kunniaan suosimalla lähituotantoa.

Suomalaisen yhteiskunnan toimintaedellytykset on varmistettava. Maamme pitkät etäisyydet tekevät yksityisautoilusta välttämättömyyden monille. Rakennusten lämmitys puolestaan vaatii energiaa. Elämisen, liikkumisen, asumisen ja työskentelyn kustannukset eivät saa enää nousta, vaan kustannuksia tulee pyrkiä alentamaan. Esimerkiksi liikennepolttoaineiden verotusta täytyy keventää.

Maahanmuutto kolmansista maista Suomeen tulee lopettaa myös ekologisista syistä. Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki kasvaa väestösiirtymien seurauksena. Korkeamman elintason länsimaissa ekologinen jalanjälki on moninkertaisesti suurempi kuin kolmansissa maissa.

Puhdas vesi ja luonto ovat suomalaisten kansallisomaisuutta, jota ei tule yhtiöittää tai myydä ulkomaisille yhtiöille. Ihmisillä on valta muuttaa ympäristöä. Vallan vastapainona tulee olla myös vastuu huolehtia luonnosta. Velvollisuutenamme on antaa jälkipolville luonto paremmassa kunnossa kuin itse olemme sen saaneet. Vastuu luonnosta on yhteinen.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu