Puheeni eduskunnassa 1.12.2021:

Arvoisa puhemies! Perussuomalainen vaihtoehto myös talouspolitiikassa merkitsee sitä, että päätöksiä tehdään aina suomalaisten etu edellä. Tämä on sitä kaikkein vastuullisinta politiikkaa. Suomalaisten verovaroja ei tule haaskata EU:n pohjattomaan kassaan ja ideologiseen hömppään, kuten uuteen sosiaaliseen ilmastorahastoon. Muiden maiden laskut eivät ole meidän suomalaisten laskuja, eikä Suomi saa toimia koko maailman sosiaalitoimistona.

Julkisen talouden tervehdyttäminen on aloitettava lopettamalla verovarojen kanavointi haitallisiin ja vähemmän tärkeisiin kohteisiin. Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. Tarvitsemme Suomeen lisää suomalaista työtä, kotimaista yrittäjyyttä ja teollisuutta. Suomen teollisen kilpailukyvyn parantamiseksi teollisuuden päästökaupan kompensaatiotuki on säilytettävä. Kannatamme veronalennuksia työntekijöille ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamista.

Arvoisa puhemies! Suomen tulee harjoittaa huomattavasti nykyistä vastuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Humanitaarinen maahanmuutto ja maahanmuuttajien korkea työttömyysaste heikentävät merkittävästi Suomen entisestään heikkoa taloudellista huoltosuhdetta. On kiistaton tosiasia, että tietyt maahanmuuttajaryhmät eivät tilastojen mukaan työllisty. Tästä huolimatta hallitus on kuitenkin nyt helpottamassa Suomelle haitallista maahanmuuttoa.

Perussuomalaisten tavoitteena on nolla turvapaikanhakijaa. Pakolaisia tulee auttaa lähtömaiden lähialueilla. Lisäksi Suomen kansalaisuuden saamiselle on asetettava sellaiset tulorajat, että hakija pystyy elättämään itsensä ilman yhteiskunnan tukea. Perussuomalaiset myös vaativat, että perheenyhdistämisen edellytyksiä kiristetään. Taloudelle haitallisen maahanmuuton lopettamisen myötä Suomi säästäisi jatkossa vuosittain veronmaksajien varoja miljardeja euroja.

Arvoisa puhemies! Suomen päästöt ovat vähän päälle promillen globaaleista päästöistä. Siten suomalaisten ilmastoteoilla on parhaimmillaankin vain symboliarvoa. Lisäksi Suomi on jo nyt ilmastotoimissaan Euroopan maiden kärkijoukossa. Siksi onkin vaikea ymmärtää hallituksen ilmastokiihkoilua ja yksityisautoilijoiden kurittamista.

Elinkustannukset ovat nousseet polttoaineiden ja lämmityspolttoöljyn hintojen nousun myötä, ja tämä on erittäin vastuutonta politiikkaa. Yksityisautoilu on monelle kansalaiselle elinehto, ja siksi sen pitää olla kohtuuhintaista. Välttämättömät elinkustannukset eivät saa lohkaista kohtuutonta osaa ansioista. Palkan on riitettävä elämiseen. Sähkön sekä liikenne‑ ja lämmityspolttoaineiden verotusta on kevennettävä. Verojen ja maksujen laskeminen tuo perheille ostovoimaa ja helpotusta arjen menoihin.

Esitämmekin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa polttoaineverojen keventämistä 254 miljoonalla eurolla ja lämmityspolttoaineveron keventämistä 100 miljoonalla eurolla. Veronkevennyksiä kompensoitaisiin leikkaamalla muun muassa maahanmuutosta ja kehitysavusta, aivan kuten täällä on edellä moneen kertaan todettu. Lisäksi esitämme leikkauksia ilmasto‑ ja ympäristöministeriön kuluista 60 miljoonaa euroa.

Myös Yleisradio on laitettava kulukuurille. Ehdotamme 139 miljoonan euron leikkausta Ylen budjettiin suoraan kansalaisilta perittävän Yle-veron kevennyksenä, joka ei näy valtion budjetissa mutta lisää kansalaisten varoja.

Arvoisa puhemies! Hallitus on syytänyt miljardeja euroja ulkomaille ja samalla unohtanut tukea tarvitsevat omat kansalaisemme. Tärkeintä on huolehtia oman kansamme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tämä on se perussuomalainen linja myös talouspolitiikassa.