Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 10.4.2014:

Hallituksen perhepolitiikka ja lapsilisien leikkaaminen
Ainoa käsittely

Välikysymys VK 2/2014 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Hallitus on epäonnistunut kolmen vuoden taipaleellaan täysin talous- ja työllisyyspolitiikassaan ja yrittää nyt väärin kohdennetuilla leikkauksilla sopeuttaa epätoivoisesti valtiontaloutta. Jokainen kansalainen varmasti ymmärtää, että Suomen valtio velkaantuu tällä hetkellä hallitsemattomalla vauhdilla, minkä vuoksi budjettileikkaukset osana velkaantumisen pysäyttämistä ja talouden tasapainottamista ovat välttämättömiä. Kuitenkin näiden menoleikkausten tulisi ensisijaisesti kohdistua jonnekin aivan muualle kuin suomalaisiin lapsiperheisiin. Järkeviä leikkauskohteita olisivat suomalaisten hyvinvoinnin kannalta toissijaiset kohteet, kuten muun muassa kehitysapu, maahanmuutto, kulttuurimäärärahat tai vaikkapa keinotekoisesti ylläpidetty kaksikielisyys ja pakkoruotsi. Oikeudenmukaisia leikkauskohteita löytyy kyllä budjettikirjasta, jos vain hallituksen tahtotila niiden toteuttamiseen olisi kohdallaan. Minä näen, että hallituksen tulisi ratkaisuillaan ajaa ensisijaisesti suomalaisten etua eikä toimia hyväuskoisena kaikkien maailman asukkaiden sosiaalitoimistona ja suomalaisen kulttuurieliitin elättäjänä.

Arvoisa puhemies! Kuten oppositiopuolueet yhdessä tänään puheenvuoroissaan totesivat, lapsilisiin kajoaminen ei ole ensimmäinen kerta, kun nykyinen hallitus käy harjoittamassaan politiikassa lapsiperheiden kimppuun. Viime syksynä hallitus päätti osana rakennepoliittista ohjelmaansa muun muassa puolittaa kotihoidon tuen vanhempien kesken. Hallituksesta poiketen itse uskon, että kyllä jokainen suomalainen perhe osaa itse ratkaista, millainen lastenhoitojärjestely heidän kohdallaan parhaiten toimii ja mikä on kulloisessakin elämäntilanteessa taloudellisesti järkevintä. Hallitus kavensikin tällä päätöksellään törkeästi vanhempien valinnanvapautta sekä lisäsi kansalaisia ärsyttävää yhteiskunnallista holhousta.

Mitä tähän lapsilisien leikkaamiseen tulee, se on selvä viesti suomalaisille perheille siitä, että yhteiskunta ei halua kannustaa kansalaisiamme lasten hankintaan. Kun muutenkin verojen korotukset ja niiden myötä nousseet elämisen kustannukset iskevät kipeästi juuri lapsiperheisiin, tulee tämä leikkaus tekemään elämisen heidän kohdallaan entistä vaikeammaksi. Hallitus ei halua panostaa suomalaisiin lapsiperheisiin edes tilanteessa, jossa väestömme syntyvyys laahaa pohjalukemissa ja väestö ikääntyy nopeimmin koko Euroopassa. Kehitys on huolestuttavaa, ja voinkin vain ihmetellä, eikö hallitus kanna lainkaan huolta maamme väestöllisen kehityksen tulevaisuuden näkymistä. Ilmeisesti ei, kun se tekee tällaisia päätöksiä, joilla entisestään hankaloitetaan lapsiperheiden asemaa. Hallitus ei uskokaan enää väestöpolitiikassaan suomalaisiin lapsiin, vaan yhä enemmän kehitysmaaperäiseen maahanmuuttoon väestöpyramidin oikaisemiseksi.

Arvoisa herra puhemies! Perhepolitiikka ja siinä suomalaisten syntyvyyden edistäminen ja siten Suomen kansan jatkuvuuden ja olemassaolon turvaaminen olisi asetettava yhdeksi tämän ja tulevien hallitusten ehdottomista päätavoitteista. Suomalaisten lapsiperheiden aseman kurjistamisen sijasta päättäjien tulisi kaikin keinoin panostaa kansamme hyvinvoinnin ja olemassaolon edellytysten turvaamiseen suomalaisten syntyvyyttä vauhdittamalla.

Arvoisa puhemies! Suomalaisissa lapsissa on kansamme tulevaisuus, ja tämä tosiasia tulisi myös nykyisen hallituksemme ymmärtää.