Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 2.11.2011:

1) Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 22/2011 vp Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaisten varjobudjetti kantaa nimeä ”Suomalaiselle parempi”. Me perussuomalaiset emme siis väitä, että tämä meidän varjobudjettimme olisi välttämättä se kaikkein paras mahdollinen vaihtoehto, mutta tässä taloustilanteessa se on ainakin hallituksen talousarvioesitystä huomattavasti inhimillisempi ja ennen kaikkea isänmaallisempi vaihtoehto. Kuten jo aiemmin hallitusohjelmasta kävi ilmi, hallituksen toimenpiteillä ei saada luotua riittävästi talouskasvua, jolla valtiontaloutta saataisiin käännettyä kestävälle pohjalle. Ongelmia lisää myös se, että hallituspuolueet aikovat edelleen jatkaa rahan lapioimista pankkiautomaatin tavoin EU:n kriisimaille. Kaikki tämä tehdään tavallisten suomalaisten kustannuksella.

Arvoisa puhemies! Nyt tarvittaisiin rohkeita rakenteellisia uudistuksia, turhan hallintobyrokratian karsimista, poliittis-ideologisten virkojen lakkauttamista sekä muita julkisen talouden tasapainottamistoimia. Me perussuomalaiset olemme esittäneet, että julkisen talouden leikkausten tulisi kohdistua muun muassa kehitysapumäärärahoihin. Lisäksi haluamme selvittää nykyisen hallitsemattoman maahanmuuton sekä pakkoruotsin todelliset kokonaiskustannukset ja kohdistaa leikkauksia niihin. Me perussuomalaiset haluamme leikata sieltä, mistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tavallisille Suomen kansalaisille.

Nykyinen hallitus taas haluaa iskeä rahaleikkurin kiinni muun muassa tavallisiin peruspalveluihin ja lähteä ajamaan alas sitä osaa julkisesta sektorista, mikä on inhimillisen elämän kannalta kaikkein merkittävin. En väitä, ettei myös esimerkiksi kunnissa peruspalveluiden puolella olisi tehostamisen varaa, mutta leikkauskohteiden priorisointi on kyllä mennyt hallituksella nyt pahasti pieleen. Lisäksi hallitus esittää säästökohteiksi muun muassa poliisia ja Puolustusvoimia. Me perussuomalaiset taas arvostamme poliisin toimintaa sekä haluamme ylläpitää uskottavia Puolustusvoimia ja isänmaallista maanpuolustushenkeä. Emme voi siis hyväksyä kyseisiin kohteisiin suunnattuja ylisuuria leikkauksia.

Arvoisa herra puhemies! Tässä tiivistetysti ja lyhyesti muutamia näkemyksiä.

Katso puheenvuoro YouTubesta