Eduskunnassa oli tänään (13.9.2017) käsittelyssä valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta, Agenda2030:sta. Ohessa pitämäni puhe kyseisessä asiakohdassa:

Arvoisa puhemies! Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteena on lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, huolehtia ympäristöstä sekä parantaa samalla talouden kestävyyttä. Nämä ovat hyviä tavoitteita, sitä tuskin kukaan kiistää. Mutta näen, että ohjelman käytännön toimeenpanon toteuttaminen kansainvälisesti, kaikkien maiden toimesta, tulee olemaan erittäin haastavaa.

Perussuomalaiset näkevät, että Agenda 2030 -ohjelman mukainen energiaverotuksen kiristäminen sekä mahdollinen tukien leikkaus uhkaa kääntyä raskaasti ympäristö- ja taloustavoitteita vastaan, jos ne toteutetaan yksin Suomen ja muiden Euroopan maiden toimesta. Perussuomalaiset eivät halua maksattaa kestävän kehityksen tavoitteita suomalaisen duunari taskusta. Näin tapahtuisi, jos esimerkiksi kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan tavoitteet toteutuisivat. Jos esimerkiksi energiaintensiivisten alojen tukia puretaan liikaa, ne alat muuttavat pois Suomesta. Tämä on niin sanottua hiilivuotoa, jossa teollisuus karkaa maihin, joissa ympäristöstä ei välitetä. Toivottavasti näin ei tapahdu. Perussuomalaiset haluavat pitää teollisuuden ja työpaikat täällä, missä ympäristölle annetaan korkea arvo. Voidaankin sanoa, että suomalainen työ on todellinen ekoteko. Emme saa ajatella niin, että ”pois silmistä – pois mielestä”.

Arvoisa puhemies! Agenda 2030 -ohjelman tavoitteet ovat sinällään hyviä, mutta perussuomalaiset pelkäävät, että kaikki nämä tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta, jos esimerkiksi Kepan toiveet energiaintensiivisten alojen tai maatalouden tukien lakkauttamisesta toteutuisivat. Suomalainen on vastuullinen ihminen, joka haluaa jättää jälkipolville perinnöksi puhtaan ympäristön. Siksi me haluamme pitää langat omissa käsissämme.

Arvoisa puhemies! Ekologinen kriisi on todellisuutta, ja kriisin taltuttaminen vaatii nyt ja tulevaisuudessa kansainvälistä yhteistyötä. Tästä olemme varmasti kaikki samaa mieltä.