Eduskunnassa käytiin eilen (15.11.2017) keskustelu oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. Pidin kyseisessä asiakohdassa seuraavan puheen työhön ja yrittämiseen liittyen:

Arvoisa puhemies! Suomalainen työ ja yrittäminen ovat Suomen kantavia voimia. Työttömyys puolestaan on ihmiselle ensinnäkin henkilökohtainen tragedia ja lisäksi yhteiskunnalle suuri haaste. Pitkään jatkuessaan työttömyys muuttuu helposti rakenteelliseksi työttömyydeksi, jota on äärimmäisen vaikea kitkeä. Siksi siihen olisikin aidosti puututtava ja keksittävä sellaisia ratkaisuja, jotka kannustaisivat yrittäjyyteen ja tekisivät siitä ennen kaikkea järkevän ja kannattavan vaihtoehdon palkkatyölle tai työttömyydelle.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin yksi paketeista esittää selkeitä ratkaisuja työttömyyteen, yrittäjyyden helpottamiseen ja koulutukseen panostamiseen. Talouskasvu vaatii elinvoimaisen yrityssektorin, ja siihen pakettimme tähtää. On selvää, että työpaikkoja syntyy pääasiassa pk-sektorille ja erityisesti pieniin yrityksiin. Haluamme myös madaltaa yrittäjäksi lähtemisen kynnystä karsimalla siihen liittyvää turhaa byrokratiaa. Esitämmekin yksinkertaistettua kevytyrittäjyyden mallia, jolla pienimuotoisen yritystoiminnan harjoittaja vapautetaan tarpeettomasta byrokratiasta. Vuositulot saisivat olla 40 000 euroa, joka on myös esittämämme alv-huojennuksen yläraja.

Arvoisa puhemies! Yrittämisen epäonnistumisesta ei myöskään pitäisi rangaista kansalaisia. Pienyrittäjät ansaitsevat konkreettista turvaa tilanteessa, jossa yritys ei välttämättä menesty toivotulla tavalla. Hallituksen olisikin ryhdyttävä konkreettisiin toimiin, joilla tähdätään pienyrittäjien aseman parantamiseen. Olennaista olisi parantaa turvaa esimerkiksi konkurssin, sairastumisen tai työttömyyden varalta.

Työllisyyteen ja sen edistämiseen tulisi satsata myös muilla tavoin. Esimerkiksi jatkuva yksityisautoilusta rankaiseminen ja verojen korotukset heikentävät ihmisten liikkumista työn ja kodin välillä ja ylipäänsä syövät mahdollisuutta käydä töissä, kun välimatkat ovat pitkät. Perussuomalaiset näkevätkin, että työmatkakulujen verovähennykset ovat erittäin perusteltuja eikä niitä tule missään nimessä poistaa tai heikentää. Laajaan asutussa maassamme ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista saada toimivaa joukkoliikennettä kaikkialle.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset haluavat tukea pk-sektorin kasvua ja työllistämistä verotuksella. Esitämmekin arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajan nostoa sekä kokeiluluontoisesti siirtymistä työllistävien pk-yritysten osalta Viron malliin, jossa yritys saa käyttöpääomaa tekemästään tuloksesta. Viron mallin mukainen kannustin vapauttaisi yrityksen yhteisöverosta, mikäli se palkkaisi kahtena peräkkäisenä vuonna kaksi uutta kokopäiväistä työntekijää eikä jakaisi omistajilleen osinkoja.

(Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin päälinjaukset löytyvät täältä.)