Sisäasiainministeri Päivi Räsänen piti (Aamulehti 11.2.2013) tuoreessa maahanmuuttoselvityksessä esitettyä skenaariota pääkaupunkiseudun maahanmuuttajaväestön tuplaantumisesta vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa hyvänä asiana ”työvoimapulan” tilkinnän vuoksi. Lisäksi hän väitti terveen kriittisyyden tätä massiivista demografista muutosta kohtaan perustuvan ennakkoluuloihin.

Pidän ministeri Räsäsen puheita täysin käsittämättöminä tilanteessa, jossa koulutetut ja ammattitaitoiset suomalaisetkaan eivät kykene työllistymään riittävän tehokkaalla tavalla. Suomessa ei ole laajamittaista pulaa työvoimasta, vaan pikemminkin työnantajista. Suomessa on puhuttu eliitin suulla useiden vuosikymmenien ajan työvoimapulasta, mutta koskaan sitä ei ole vielä näkynyt. Hallituksen olisi ensisijassa taattava kohtuuhintainen omistus- ja vuokra-asuminen pääkaupunkiseudulla erityisesti yksinasuville sekä pienperheille, jotta työvoiman tarjonnan yksittäisten alojen pullonkaulat saataisiin tukittua kotimaisilla työläisillä ulkomaisen tuontityövoiman sijasta. Näenkin aikaisemmin tiukan maahanmuuttolinjan vetäjänä tunnetun Räsäsen politiikan suunnan muuttuneen thorsilaiseksi puuhasteluksi, jossa edetään laput silmillä kohti uhkaavaa jyrkänteen reunaa.

Olen pettynyt ministeri Räsäsen kykyyn hallita kansainvälistä muuttovirtaa maahamme. Esimerkiksi pääkaupunkiimme seuraavan 20 vuoden kuluessa rantautumaan ennustetusta valtavasta maahanmuuttajamassasta huomattava osa tulee olemaan sosiaaliperusteista maahanmuuttoa, joka aiheuttanee valtavan taakan pääkaupunkiseudun sosiaali-, koulutus- ja terveyssektorille. Lähiöalueiden muodostuminen pääkaupunkiseudulle, joita vaivaavat jatkuvat sosiaali-ekonomiset häiriötilanteet ja joihin ainoastaan panssaroidut poliisiajoneuvot uskaltavat viranomaisten taholta mennä, ovat pian todellisuutta, ellei maahanmuuttoa viimeinkin saada aidosti hallintaan.

Tämän välttämiseksi maahanmuuttajia koskevat kansainvälisen suojelun myöntämis- ja perheenyhdistämiskäytännöt olisi viimeinkin kiristettävä muuta Eurooppaa eikä vain Ruotsin löperöä linjaa vastaavaksi. Räsäsen ministeriössä valmistellussa perheenyhdistämisselvityksessä viime keväältä suositeltiin toimeentulovelvoitteen ulottamista myös humanitaarista suojelua saavan henkilön perheenyhdistämisten ehdoksi. Hallituksen olisikin tuotava välittömästi tästä lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi, eikä vasemmistopuolueiden ja Rkp:n painostuksesta työntää päätä hiekkaan sosiaaliperäisen maahanmuuton volyymin karatessa hallinnasta. Näin tuetaan sosiaalisen rauhan ja sisäisen turvallisuuden säilyminen maassamme. Ulkomaalaislaki kokonaisuudessaan kaipaisi kipeästi kokonaisuudistusta, sillä se ei mahdollista nopeasti kasvaneen kansainvälisen muuttoliikkeen laadun sekä määrän tehokasta kontrollointia.