Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 25.10.2012:

7) Laki rikoslain 2 a luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 22/2012 vp Tom Packalén /ps ym.:

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Entisen oikeusministerin Tuija Braxin vuonna 2008 ajaman lakimuutoksen jälkeen poliisin antamia sakkoja ei ole voinut enää muuttaa vankeudeksi, ja olenkin edustaja Packalénin sekä muiden lakialoitetta puoltaneiden edustajien kanssa samaa mieltä siitä, että tämä uudistus epäonnistui täysin ja että sakkojen muuntorangaistus tulisi palauttaa välittömästi.

Täällä edustaja Ruohonen-Lerner nosti aikaisemmin esille Kaupan liiton näkökannan. Kaupan liitto on todennut muun muassa, että tämä sakkojen muuntorangaistus on lisännyt myymälävarkauksia ja näpistyksiä. Sakkouudistuksella ja näiden tapausten määrän kasvulla on selvä yhteys.

Esimerkiksi meillä Oulun seudulla vuoden 2011 aikana Oulun poliisin tietoon tuli 2 325 myymälävarkautta tai näpistystä, ja tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin, siis enemmän kuin koskaan aiemmin.

Nyt tilanne Suomessa on se, että kaupan alan työntekijät joutuvat työskentelemään jatkuvan turvattomuuden ja väkivallan uhan alla. Näin ei voi jatkua enää.

Arvoisa puhemies! Mielestäni tehdystä rikoksesta tulee seurata aina riittävän kova rangaistus. Mikäli rangaistusta ei tule, rikoksentekijällä ei ole mitään syytä parantaa tapojaan jatkossakaan. Toistankin siis vielä, että mahdollisuus muuttaa sakkorangaistus vankeudeksi tulee ehdottomasti palauttaa. Tämä olisi järkevä ja oikeudenmukainen päätös.