Brutaalit uskonnolliset rituaaliteurastukset eivät kuulu Eurooppaan, eikä rituaaliteurastettua lihaa kaivata Suomen markkinoille. Kotimainen ja paikallinen ruoantuotanto on asetettava kunniaan, luonnollisesti myös eettinen lihantuotanto. Suositaan suomalaista.

Jätin tänään (14.2.2019) eduskunnassa yhdessä kansanedustaja Rami Lehdon (ps.) kanssa seuraavan kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi:

Rituaaliteurastetun lihan maahantuontikiellosta

Viime vuosien aikana tapahtuneen turvapaikanhakijamäärän suuren kasvun seurauksena rituaaliteurastetun lihan kysyntä on kasvanut, sillä kyseisen muuttoliikkeen myötä muslimien määrä Suomessa on lisääntynyt huomattavasti. Uskonnollisten ryhmien näkökulmasta oikeaoppinen rituaaliteurastus, esimerkiksi muslimien halal-teurastus, poikkeaa normaalista teurastuksesta siten, että eläin on teurastuksen aikana kurkkua auki viillettäessä ja verta pois laskiessa vielä tajuissaan. Maailmassa on noin 1,5 miljardia muslimia, joten rituaaliteurastus ei eläintenoikeuksien näkökulmasta ole marginaalinen ilmiö.

Suomessa voimassa ollut eläinsuojelulaki on rajannut rituaaliteurastusta siten, että eläin on tainnutettava yhtäaikaisesti verenlaskun kanssa. Paikalla on pitänyt olla myös eläinlääkäri, kun rituaaliteurastuksia on suoritettu.

Länsimainen teurastustapa perustuu tieteeseen ja siihen, ettei eläimen saa antaa tuntea teurastushetkellä ylimääräistä tuskaa tai kipua. EU:n lopetusasetus vuonna 2009 linjasi, että jäsenmaat voivat halutessaan sallia rituaaliteurastuksen uskonnollisille ryhmille ilman, että eläin tainnutetaan. Suomi päätti tuolloin pitää voimassa määräyksen, jonka mukaan maassamme rituaaliteurastettavat eläimet tulee tainnuttaa yhtäaikaisesti kaulan katkaisun kanssa. Ongelmana oli kuitenkin se, että tainnuttaminen yhtäaikaisesti kaulan katkaisun kanssa aiheuttaa aina riskin, ettei tainnutus onnistu, ja eläin kärsii tarpeettomasti.

Tuoreen eläinsuojelulain uudistamisen yhteydessä Suomi tulee kieltämään edellä kuvatun rituaaliteurastuksen, ja uuden lain voimaantulon jälkeen eläin on tainnutettava aina ennen verenlaskua.

Edelleen ongelmana on, että rituaaliteurastettua lihaa tuodaan Suomeen ulkomailta, sillä esimerkiksi Euroopan unioni sallii edelleen uskonnollisista syistä tapahtuvan rituaaliteurastuksen. EU-jäsenmaiden välillä on rituaaliteurastusten osalta eroja lainsäädännössä.

Esimerkiksi muslimien mielestä vääräoppisesti teurastettu eläimen liha ei kelpaa kaikille muslimeille, ja siksi ulkomailta hankitun halal-lihan kysyntä on suurta. Uuden eläinsuojelulain voimaantulon myötä Suomeen tuodun rituaaliteurastetun lihan tuonti hyvin todennäköisesti kasvaa entisestään. Euroopan komissio ilmoitti jo vuosia sitten huolensa uskonnollisessa mielessä oikeaoppisesti rituaaliteurastettavien eläinten varsin suuresta määrästä. Määrä oli jo tuolloin Euroopassa kohtuuttoman suuri muslimien ja juutalaisten asukaslukuun nähden.

Rituaaliteurastettua lihaa tarjoillaan useissa ravintoloissa, ja sitä myös myydään elintarvikekaupoissa ympäri Suomen, eikä siitä aina edes ilmoiteta rehellisesti kuluttajalle asiaa kysyttäessä. Kuluttaja saattaa siis tahtomattaankin syödä rituaaliteurastetun eläimen lihaa. Etenkin monissa etnisissä ravintoloissa liha on halal-teurastettua.

Rituaaliteurastukset ja niiden seurauksena kärsimyksen aiheuttaminen eläimille ovat ehdottoman tuomittavia asioita. Kyseisten teurastusten salliminen EU:ssa antaa uskonnollisille ryhmille poikkeuksen aiheuttaa eläimille ylimääräistä tuskaa ja kärsimystä.

Suomen uuden eläinsuojelulain linjaus rituaaliteurastuksen kieltämisestä on erittäin tarpeellinen. Sillä ei kuitenkaan estetä rituaaliteurastetun lihan tuontia ulkomailta Suomeen. Suomen tulisikin kieltää kokonaan rituaaliteurastetun lihan maahantuonti ulkomailta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä Suomen uuden eläinsuojelulain vastaisesti teurastetun lihan maahantuonnin kieltämiseksi?
Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2019

Olli Immonen /ps.
Rami Lehto /ps.