Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 22.11.2012:

10) Laki ulkomaalaislain 51 ja 149 §:n muuttamisesta Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 77/2012 vp Jussi Halla-aho /ps ym.:

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Suomen vankilat ovat pullistelleet jo useiden vuosien ajan ulkomaalaisista vangeista. Ulkomaalaisten vankien määrä Suomen vankiloissa on kasvanut yli 20-kertaiseksi vuodesta 1992 tähän päivään. Vuonna 2011 ulkomaalaisia vankeja oli keskimäärin 444. Tämä tarkoittaa sitä, että noin joka seitsemäs vanki on nykyisin ulkomaalainen. Vuonna 2011 tuomituista ulkomaalaisvangeista esimerkiksi huumausainerikoksiin syyllistyi 48 prosenttia, varkauksiin 13 prosenttia, siveellisyysrikoksiin 9 prosenttia, ryöstöihin 8 prosenttia, muuhun väkivaltarikollisuuteen 7 prosenttia ja henkirikoksiin 6 prosenttia. Nämä luvut käyvät ilmi Rikosseuraamuslaitoksen julkaisemasta Rikosseuraamuslaitoksen tilasto- ja vuosikirjasta.

Arvoisa puhemies! Suomen valtion tehtävänä ei ole suinkaan toimia ulkomaalaisten kriminaalien turvasatamana, vaan pikemminkin sen tulee toimia lain ja yleisen järjestyksen takaajana yhteiskunnassa. Ei ole myöskään suomalaisten veronmaksajien etujen mukaista, että Suomen valtion toimesta säilötään ja elätetään ulkomaalaista rikollista ainesta. Siksi vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset tulisikin karkottaa Suomesta.

Yksi merkittävä ongelma nykyisessä ulkomaalaislaissa on se, että hallinto-oikeuksille sekä karkotuspäätöksiä tekeville viranomaisille on annettu liikaa tulkintavaltaa sen suhteen, voidaanko ulkomaalainen tiettyjen ehtojen täyttyessä karkottaa takaisin kotimaahansa. Ei ole mitään perusteita antaa byrokraateille näin laajaa tulkintavaltaa karkotuskysymyksissä.

Löperöä karkotuspolitiikkaa käyttävät myös hyväkseen niin sanotut ihmisoikeusjärjestöt ja -aktivistit, jotka valitustehtailun ja sentimentaalisten nyyhkytarinoiden tuomisella julkisuuteen pyrkivät viimeiseen asti estämään paatuneimmankin ulkomaalaisen rikollisen poistamisen maastamme.

Ulkomaalaislaissa sanotaan, että ulkomaalainen voidaan karkottaa maasta. Kuten edustaja Halla-ahon lakialoitteessa mainitaan, ulkomaalaislakia tulisi muuttaa maasta karkottamisen perusteiden osalta siten, että muotoilu ”voidaan karkottaa” muutetaan muotoon ”karkotetaan”.

Arvoisa herra puhemies! Tällä lakimuutoksella ei vielä yksin korjattaisi kaikkia nykyisen ulkomaalaislain sisältämiä huonoja linjauksia, mutta tämä olisi kuitenkin merkittävä askel oikeaan suuntaan.

Yleisesti olen sitä mieltä, että ulkomaalaislaki tarvitsisi pikaisesti kokonaisuudistusta ja sen myötä tiukennuksia, joilla tukittaisiin lainsäädännöstä löytyvät porsaanreiät sekä taattaisiin laadultaan parempi ja määrältään alhaisempi maahanmuutto Suomeen.

Lopuksi totean vielä, että kannatan edustaja Halla-ahon jättämää lakialoitetta.