Jätin tänään (14.9.2017) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen:

Hyväntekeväisyysjärjestöjen rahankeräyksistä kouluissa

Joka syksy peruskouluihin ja toiseen asteen oppilaitoksiin rantautuu Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräys, johon opettajat muistuttavat oppilaita halutessaan varautumaan kolikoin. Koulun tehtäviin tällainen hyväntekeväisyysjärjestöjen rahankeräys ei kuitenkaan kuulu, ja se asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Sen, osallistuuko oppilas tai hänen perheensä hyväntekeväisyyskeräyksiin, tulee olla perheen ja oppilaan yksityisasia, johon ei tule vaikuttaa asettamalla painetta koulun henkilökunnan toimesta.

SPR on saanut vuosien kuluessa erityisoikeuden kerätä rahaa koululaisilta, huolimatta siitä, että kyseinen hyväntekeväisyysjärjestö toimii aktiivisesti myös puoluepoliittisiin asioihin kantaa ottamalla. Päästämällä SPR:n keräämään kouluihin rahaa erilaisiin keräyksiin, hyväksytään myös kyseisen järjestön poliittisen linjan rahoittaminen, joka sekin voi olla vastoin jonkun oppilaan tai hänen perheensä arvoja asettaen ne luokkatilassa keräyksen aikana arvostelun alaisiksi. Linjan tulisi kautta Suomen olla sellainen, että kaikkia hyväntekeväisyysjärjestöjä käsiteltäisiin neutraalisti, eikä niitä päästetä keräämään rahaa alaikäisiltä lapsilta, joiden ymmärrys rahasta on vielä vaillinainen, ja joiden päätöksiin rahan käyttämisestä opettajalla on olennainen vaikutus.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän/esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta opetukseen kuulumattomat ja lapsia eriarvoistavat rahankeräykset peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa lopetetaan?

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017
Olli Immonen /ps