Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 9.4.2014:

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 18/2014 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Maaliskuun lopulla Helsingin Muslimit -yhdistys kutsui järjestämäänsä keskustelutilaisuuteen jamaikalaissyntyisen muslimisaarnaaja Bilal Philipsin. Kyseinen muslimi on herättänyt kansainvälisellä areenalla suurta paheksuntaa ääri-islamilaisten mielipiteidensä takia. Euroopan maista Saksa ja Britannia ovat vuosina 2010 ja 2011 estäneet kyseisen henkilön maahantulon, sillä hänen on koettu uhkaavan kyseisten maiden sisäistä turvallisuutta. Minä, allekirjoittanut, sekä edustaja Halla-aho vaadimme sisäministeriämme moneen kertaan useammalla eri areenalla puuttumaan tilanteeseen, mutta mitään konkreettista ei tapahtunut.

Arvoisa puhemies! Valitettavasti kyseisen radikaalin muslimisaarnaajan kutsuminen suomalaisen muslimijärjestön kokoukseen on jälleen selvä indikaattori maassamme asuvien muslimien radikalisoitumiskehityksestä. Jo erään toisen brittiläisen äärimuslimin viimevuotinen vierailu Suomessa tunnetun muslimijärjestön kutsumana todisti, etteivät maassamme asuvat muslimit vierasta aatteena islamilaista fanatismia. Mielestäni radikaalien muslimisaarnaajien tuloa Suomeen voidaan pitää iskuna vasten suomalaisen oikeusvaltion kasvoja, sillä äärimuslimit tunnetusti pyrkivät sanomallaan tietoisesti kiihottamaan uskonveljiään sekä -sisariaan taistelemaan länsimaista demokraattista valtiomuotoa vastaan. Sisäministeri Räsäsen olisi aiemmin yhteistyössä ulkomaalaispoliisin ja suojelupoliisin kanssa pitänyt päättäväisesti estää Philipsin ja muiden vastaavien radikaalien muslimisaarnaajien maahantulo.

Arvoisa puhemies! Tämän ja monen muun asian johdosta voidaankin sisäministerimme todeta epäonnistuneen pahasti nykyisissä tehtävissään, joista keskeisin on sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen. Mielestäni tämänpäiväiset hallituksen esitykset terrorismilainsäädäntöön ovat oikean suuntaisia, mutta riittämättömiä. Jotta edellä kuvatuilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa, tulisi ministerin ja koko hallituksen ottaa itseään niskasta kiinni ja ryhtyä toimenpiteisiin, joilla taataan jatkossa suomalaisen yhteiskunnan sisäinen turvallisuus ja vakaus. Mikäli se vaatisi vielä lisää muutoksia nykyiseen ulkomaalais- tai rikoslakiin, olisi ministerin välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin lainvalmistelutöihin, jotta radikaalimuslimien aiheuttama vaara ja islamilaisen terrorismin kasvualusta saadaan eliminoitua Suomesta pysyvästi.