Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan teettämässä selvityksessä arvioidaan, että perussuomalaisten ajama perheenyhdistämisen tiukennus toteutuu. Tänä vuonna turvapaikan saaneiden 3000 perheenyhdistämishakemuksesta vain 65 täyttää toimeentuloedellytyksen. Perheenyhdistämisen toimeentuloedellytys astui voimaan heinäkuussa 2016.

Vuonna 2016 kansainvälistä suojelua saaneista myönteisen perheenyhdistämispäätöksen sai 80 prosenttia. Selvityksessä arvioidaan, että tänä vuonna kansainvälistä suojelua saaneista myönteisen perheenyhdistämispäätöksen saa vain 30 prosenttia. Muutos on merkittävä. Suomen tiukentunjut linja kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämishakemuksiin toimii suunnitellusti.

Suomi otti noin vuosi sitten käyttöön uudistetun toimeentuloedellytyksen niissä tapauksissa, joissa oleskelulupaa Suomeen haetaan perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan myöntämisen edellytys on, että toimeentulo perheen elämiseen on turvattu. Lisäksi perheside pitää pystyä todistamaan.

Kuluvan ja viime vuoden aikana pakolaisten perheenjäsenten ensimmäisen oleskeluluvan hakemuksia ovat jättäneet eniten irakilaiset, somalialaiset, syyrialaiset ja afganistanilaiset. Suomi on viime vuonna muuttanut perheenjäsenten ensimmäiset oleskelulupahakemukset ilmaisista maksullisiksi.