Tarjosin sanomalehti Kalevaan touko-kesäkuun vaihteessa ajankohtaista mielipidekirjoitustani pakkoruotsista. Koska Kaleva ei ole lähtenyt sitä julkaisemaan, niin julkaisen sen hieman muuteltuna tässä:

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on päätynyt tuoreessa henkilöstö- ja koulutustiedustelussaan siihen lopputulokseen, että Suomen nykyinen kielikoulutus pitää laittaa täysremonttiin. EK:n mielestä pakkoruotsi pitää poistaa kouluista, sillä pelkkä englanti ja huono ruotsi eivät takaa suomalaisten menestymistä globaalissa maailmassa. Sen sijaan opetuksen järjestäjien pitäisi tarjota nykyistä laajempi valikoima kieliä valittavaksi. EK:n teettämän tiedustelun mukaan venäjän osaajien tarve kasvaa työpaikoilla kaikkein nopeimmin.

Englannin asema maailman johtavana kauppakielenä vahvistuu koko ajan. Kun esimerkiksi viisi vuotta sitten 80 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä piti englannin kieltä tärkeänä rekrytointikriteerinä, niin nykyisin tätä mieltä on jo 88 prosenttia. Vuonna 2005 työnantajista 65 prosenttia piti ruotsin osaamista tärkeänä rekrytointikriteerinä, nyt tätä mieltä on enää puolet. Ruotsi on kuitenkin edelleen toisena kielitaitovaatimuksissa johtuen muun muassa siitä, että Ruotsi kuuluu Suomen suurimpien vientimaiden joukkoon.

Joka toinen EK:n jäsenyrityksissä työskentelevistä 370 000 työntekijöistä tuskin aidosti tarvitsee ruotsin kielen taitoa. Kaupankäynti Ruotsin kanssa onnistuu tarvittaessa varmasti myös muilla kielillä. Jokaista suomalaisnuorta ei tarvitse tämän takia pakottaa opiskelemaan ruotsia. Jos kaupankäynti Ruotsin kanssa ei onnistuisi esimerkiksi englannin kielellä, niin silloin Ruotsin kyky käydä kauppaa muiden maiden kanssa olisi aika heikolla mallilla.

Ruotsin kielen osaamista on myös totuttu pitämään Suomessa arvokkaana asiana, vaikka ruotsia ei tarvitsisi puhua ollenkaan reaalielämässä. Tässä on kyse vanhentuneista kulttuurisista tottumuksista. Ruotsalaisia meistä ei tullut, venäläisiksi emme halunneet. Jostain syystä ruotsin kielen ja ruotsinkielisten etuoikeudet ovat jääneet kuitenkin voimakkaasti kummittelemaan. Valtiovalta ei ole löytänyt edistyksellisyyden tahtotilaa, vaan se on jämähtänyt menneeseen. Tälläkin hetkellä suomalaisista puolueista ainoastaan Perussuomalaiset kannattaa aktiivisesti pakkoruotsista luopumista.

Mielestäni keinotekoisesti ylläpidetystä kaksikielisyydestä on luovuttava. Suomi on muutettava virallisesti yksikieliseksi valtioksi, jossa virallinen kieli on suomi. Samalla kouluissa tulee luopua pakkoruotsista, ja pakottamisen sijaan kielten opiskelussa on suosittava valinnanvapautta. Pakollinen ruotsin kielen opiskelu yläkoulusta aina korkeakouluihin asti heikentää suomalaisten yleistä kielitaitoa. Usean kielen samanaikainen oppiminen on joillekin vaikeaa, joten olisi parempi, että ne, joille ei ole suotu hyvää kielipäätä, voisivat keskittyä yleismaailmallisena kielenä toimivan englannin opiskeluun. Ruotsi on marginaalikieli Euroopan mittakaavassa. Tärkeämpiä kieliä Euroopassa ovat muun muassa saksa ja ranska. Suomen väestöstä äidinkieleltään suomenkielisiä on yli 90%, kun taas ruotsinkielisiä on vain noin 5%.