TIEDOTE 13.10.2020

Kansanedustaja Immonen fossiilittoman liikenteen työryhmän raportista: Tuhoaisi Suomen kilpailukyvyn

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen tyrmää liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen työryhmän loppuraportissa esitettävät polttoaineveron korotusten ja liikenteen kansallisen päästökaupan kaltaiset toimet, joilla lisättäisiin merkittävästi elinkeinoelämän kustannuksia.

Hallitus pohtii parhaillaan toimenpiteitä, joilla liikenteessä voitaisiin saavuttaa vielä tähän mennessä määriteltyjen päästövähennystoimien lisäksi tarvittavat lisäkeinot 1,4 miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on yhdessä liikenne- ja kuljetusalojen järjestöjen kanssa tänään ilmoittanut jättävänsä eriävän mielipiteen työryhmän raporttiin.

Immosen mukaan näyttää siltä, että työryhmän raportissa esitettävät toimet tulevat kohtelemaan erittäin epäreilusti suomalaista elinkeinoelämää.

– Liikenne- ja kuljetusalojen järjestöjen huoli on otettava vakavasti. On valitettavaa, ettei työryhmä halunnut ottaa tarkasteluun liikenne- ja kuljetusalojen järjestöjen esittämiä lukuisia eri keinoja, joilla pystyttäisiin vähentämään päästöjä ilman, että aiheutettaisiin merkittävää haittaa kilpailukyvylle.

– Liikenne- ja kuljetusalojen järjestöjen laatiman tiekartan mukaan yksistään tieverkon kunnon parantamisella voidaan kattaa lähes 10 prosenttia 1,4 miljoonan tonnin päästövähennystavoitteesta. Miksi esimerkiksi tätä päästövähennyskeinoa ei ole otettu raportin laskelmiin mukaan, Immonen ihmettelee.

SKAL:n mukaan raportti antaa väärän kuvan polttoaineveron korotusten vaikutuksesta päästöjen vähentämiseen ja vähättelee niiden vaikutusta Suomen kilpailukykyyn. Raportin päästövähennyksistä 60 prosenttia esitetään saavutettavan polttoaineiden hinnan korotuksilla joko kansallisen päästökaupan tai polttoaineveron korotuksen kautta.

– Tämä päästövähennystavoitteen saavuttaminen vaatisi todella suuret korotukset polttoaineen hintoihin nopealla aikataululla. Tällä olisi väistämättä erittäin vakavia seurauksia suomalaiselle elinkeinoelämälle. Tosiasiassa polttoaineveron korottaminen ei ole välttämätöntä päästövähennysten saavuttamiseksi, Immonen sanoo.

Liikenteen ja kuljetusalan järjestöt julkaisivat toukokuussa 2020 oman vähäpäästöisen liikenteen tiekarttansa, jossa ne esittävät laskelmiin ja tutkittuun tietoon perustuvia konkreettisia keinoja liikenteen 1,4 miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämiseen. Alan tiekarttaraportin 24:stä eri keinosta keskeisimpinä tavaraliikenteen keinoina nähtiin tieverkon kunnossapidon parantaminen, logistiikan ja kuljetusten digitalisaatio, jakeluvelvoitteen kannustavuuden lisääminen ja HCT-kaluston yleistyminen.

Liikenne- ja kuljetusalojen järjestöjen mukaan digitalisaatioon liittyviin toimenpiteisiin sisältyy muun muassa sähköiset rahtikirjat, paluulogistiikan suunnittelu, kuormien yhdistely ja reittien optimointi sekä kuljettajaa taloudellisessa ajotavassa avustavat järjestelmät. Yritykset kehittävät logistista tehokkuuttaan jo yksistään markkinasyistä.

– Hallituksessa ei näytä olevan mitään haluja pyrkiä vähentämään päästöjä tavalla, jossa otetaan huomioon toimenpiteiden vaikutukset kansalliseen kilpailukykyyn. Suomessa tulee luopua sellaisista keinoista, jotka nostavat kuljetuskustannuksia. Hallituksen on otettava liikenne- ja kuljetusalojen järjestöjen viesti vakavasti, Immonen sanoo.