Pakkoavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa, jonka osapuolet on pakotettu yhteen jonkin ulkopuolisen tahon toimesta. Tällainen taho on useimmiten naimisiin menevien puolisoiden vanhemmat tai heidän sukunsa. Pakkoavioliitossa pyritään löytämään hyvä aviomies tai vaimo suvun näkökulmasta. Pakkoavioliitto solmitaan usein omaan yhteiskuntaluokkaan, uskontoon tai muuhun omaan ryhmään kuuluvan kanssa. Vastentahtoisesti solmitut avioliitot kuuluvat erityisesti islamilaisuuteen ja hindulaisuuteen.

Rauhan Tervehdyksen (Nro6/2010) mukaan Oulun poliisilla on epäilyjä pakkoavioliitoista. Ulkomaalaistutkinnan ryhmänjohtaja Jouko Autio toteaa, että tapauksiin on kuitenkin vaikea puuttua, jos avioliittoon pakotettu osapuoli ei puhu asiasta. Vastaan on tullut myös tapauksia, joissa poliisille on kerrottu suoraan avioliiton olevan solmittu vastentahtoisesti. Esille tulleet tapaukset ovat liittyneet turvapaikan hakemiseen, eikä avioliittoa ole solmittu Suomessa. Poliisin ainoa keino puuttua tapauksiin on evätä oleskelulupa niiltä, joiden kohdalla oleskelulupahakemuksessa on syytä epäillä pakkoavioliittoa. Pakkoavioliittoa epäillään yleensä silloin, kun oleskelulupaa haetaan perhesiteen perusteella ja vaikuttaa siltä, että avioliittoa käytetään välineenä oleskeluluvan saamiselle.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin projektipäällikkö Marjo van Dijkenin mukaan suomalaisessa lainsäädännössä ei osata ottaa riittävästi huomioon pakkoavioliittoja. Monissa Euroopan maissa niitä on pyritty ehkäisemään lainsäädännöllä. Useissa maissa avioituminen voi olla kielletty alle 21-vuotiailta. Lisäksi avioituvan parin pitää pystyä todistamaan, että suhde on ollut olemassa jo ennen avioitumista. Nykyään pakkoavioliitot lasketaan ihmiskaupan yhdeksi muodoksi. Länsimaissa avioliittoon pakottaminen on selkeä ihmisoikeusloukkaus eikä sitä tule missään muodossa hyväksyä.

Pakkoavioliitot ovat erottamaton osa monikulttuurisuutta. Monikulttuuristumisen myötä länsimaisen yhteiskunnan kulttuuripiiriin on ilmestynyt paljon sellaisia arvoja ja tapoja, jotka ovat vastoin länsimaisia vapaus- ja oikeusperiaatteita. Pakkoavioliitot ovat olleet aikaisemmin lähinnä Ruotsin ja Ranskan kaltaisten nopeasti monikulttuuristuvien maahanmuuttokohteiden ongelma. Monikulttuuristumisen myötä tämäkin ongelma on levinnyt nyt myös Suomeen.