Avaamani adressi:

Oulun seudun monikuntaliitoksesta järjestettävä kansanäänestys

Kuusi Oulun seudun kuntaa on mukana monikuntaliitosselvityksessä. Siinä selvitetään kuntien halukkuutta yhdistyä keskenään ja toimia tulevaisuudessa yhtenä suurena kuntana ilman nykyisiä kuntarajoja. Selvityksessä ovat mukana Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii. Jos kaikki kuusi kuntaa päättäisivät yhdistyä, uuden kunnan asukasluvuksi tulisi noin 188 800 henkeä.

Suora demokratia on poliittisen päätöksenteon paras työväline. Suorassa demokratiassa kansa saa äänestämällä vaikuttaa suoraan päätettävänä olevaan asiaan.

Me adressin allekirjoittajat vaadimme, että monikuntaliitosselvityksessä mukana olevissa kunnissa järjestetään monikuntaliitoksesta neuvoa-antava kansanäänestys. Nykyisen kuntalain mukaan kansanäänestys voi olla vain neuvoa-antava, eikä sitovan kansanäänestyksen järjestäminen ole mahdollista.

Sveitsissä käytössä olevaa suoran demokratian mallia mukaillen monikuntaliitoksen vaihtoehdoista sekä sen hyvistä ja huonoista puolista on koottava puolueeton materiaali. Materiaali on jaettava jokaiseen selvityksessä mukana olevan kunnan kotitalouteen hyvissä ajoin ennen äänestyspäivää. Lisäksi materiaalin tulee olla luettavissa internetistä.

Päättäjät usein vähättelevät tavallisten kuntalaisten kykyä tehdä päätöksiä kuntaansa koskevista asioista. Koska kuntalaiset ovat osanneet äänestämällä valita nykyiset päättäjät valtuustoon, he osaavat varmasti oman kuntansa asiantuntijoina sanoa mielipiteensä myös äänestäessään monikuntaliitoksesta. Monikuntaliitos, joka toteutuessaan muodostaisi noin 188 800 asukkaan suurkunnan, on niin iso asia, että kuuden kunnan 236 valtuutettua eivät saa päättää siitä yksin.

Toimi heti ja allekirjoita adressi osoitteessa: http://www.adressit.com/monikuntaliitos. Lähetä adressista tietoa myös sukulaisillesi, ystävillesi ja tuttavillesi. Kuntajakoselvittäjä esittää työnsä tulokset ja tekee omat esityksensä torstaina 18.2.2010. Valtuustot kokoontuvat tekemään päätöksiä maanantaina 26.4.2010. Tulen luovuttamaan adressin henkilökohtaisesti Kuntaliiton projektipäällikkö ja selvitysmies Arto Koskelle sekä tiedottamaan adressista myös jokaiselle selvityksessä mukana olevan kunnan valtuustolle tammikuun ja helmikuun vaihteessa vuonna 2010.

Olli Immonen
kaupunginvaltuutettu ja seutuvaltuutettu (ps.)
Oulu