Puheenvuoroni eduskunnassa tiistaina 6.9.2011:

3) Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 15/2011 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Olemme käsittelemässä nyt täällä eduskunnan suuressa salissa asiaa, josta ei löydy sanallakaan mainintaa tuoreessa hallitusohjelmassa. Lisäksi kaikki julkinen keskustelu Ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen liittymisestä on käymättä. Mitä tämä mahtaa kertoa yleisesti Suomen turvallisuuspoliittisesta keskustelusta? Ei ole oikein, että näin merkittävistä asioista vaietaan.

Arvoisa puhemies! On aivan selvää, että jalkaväkimiinoista luopuminen heikentäisi huomattavasti Suomen puolustuskykyä. Kuten täällä edustaja Niinistö toi aiemmin ilmi, jalkaväkimiinat ovat taloudellisessa mielessä kustannustehokas puolustusase ja niiden korvaaminen on tällä hetkellä mahdotonta. Lisäksi Suomen pitkille rajoille löytyy vain vähän puolustajia, jolloin jalkaväkimiinojen merkitys maamme puolustuksessa korostuu.

Mikäli miinoja joudutaan joskus käyttämään, niiden sijainti merkitään tarkasti muistiin. Tämä mahdollistaa sen, että miinat saadaan kerättyä vaivatta pois luonnosta, jolloin niistä ei myöhemmässä vaiheessa aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Rauhan aikana miinoja säilytetään hyvin suojatuissa varastoissa, jolloin ne eivät pysty aiheuttamaan vaaraa kenellekään.

Arvoisa puhemies! Muun muassa Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat ilmoittaneet, etteivät ne aio liittyä Ottawan sopimukseen. Suomen ei pidä missään nimessä lähteä ratifioimaan Ottawan sopimusta, mikäli kaikki suuret maat, itäinen naapurimaamme mukaan lukien, jättäytyvät sen ulkopuolelle.

Arvoisa herra puhemies! On valitettava tosiasia, että tällä hallituksen humaanilla esityksellä heikennetään merkittävästi ja pysyvästi Suomen puolustuskykyä. Uskottava, itsenäinen maanpuolustus on isänmaamme turva, eikä sitä pidä lähteä romuttamaan.

Katso puheenvuoro YouTubesta