Rantalakeudessa, Iijokiseudussa, Koillissanomissa ja Pyhäjokiseudussa (28.9.2022) julkaistu kansanedustajan kolumnini:

Oma kansa ensin

Suomessa eletään kriisien keskellä. Hallituksen on löydettävä pikaisesti keinot kansalaisten ahdingon lieventämiseksi korkean inflaation, kallistuneen energian hinnan ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien ongelmien keskellä.

Suomi velkaantuu hurjaa vauhtia. Valtion budjetti ensi vuodelle on jälleen pahasti alijäämäinen. Pelkästään tämän hallituskauden aikana valtionvelka kasvaa 100 miljardista 150 miljardiin. Ensi vuonna myös valtion korkomenot kasvavat ainakin miljardilla eurolla.

Osa hallituksen menolisäyksistä on ymmärrettäviä, mutta se ei olisi saanut tehdä panostuksia pelkästään velaksi. Hallituksen kyky priorisoida julkisia menoja on ollut olematon. Hallitus jakaa edelleen rahaa holtittomasti hyödyttömiin menoihin.

Nyt olisi tärkeää vahvistaa veronalennuksilla suomalaisen palkansaajan ostovoimaa ja luopua turhista menokohteista. Leikkauksia tulisi kohdistaa suomalaisten kannalta toisarvoisiin menoeriin, kuten maahanmuuttoon, kehitysapuun ja Yle-veroon. Myös suomalaisten rahojen lahjoittaminen EU:n kautta tukipakettien muodossa ylivelkaantuneille maille on lopetettava.

Suomen valtion ensisijainen tehtävä on toimia suomalaisten edunvalvojana. Suomi ei saa olla koko maailman sosiaalitoimisto. Hallituksen on minimoitava humanitaarinen maahanmuutto ja muutettava se väliaikaiseksi. Maahanmuuttajien kotouttaminen on kustannuksiinsa nähden heikkotehoista, ja julkisen talouden kestävyyden kannalta on edullisempaa minimoida sellaista maahanmuuttoa, joka edellyttää mittavia kotouttamistoimia. Työperäisessä maahanmuutossa on puolestaan vaadittava kykyä tulla toimeen omalla työtulolla sekä palautettava ajalliset ja tulorajalliset karenssit maahanmuuttajien oikeuteen sosiaaliturvaan.

Energiakriisi kurittaa kansalaisia ankarasti. Kuitenkin hallituksen toimenpidekokonaisuudet ovat edelleen joko valmistelematta, tai niitä ei jostakin syystä esitellä. Nyt tarvitaan pikaisesti vaikuttavia toimia kansalaisten ahdingon helpottamiseksi.

Sähkölle tarvitaan EU:n laajuinen hintakatto, päästökauppa on keskeytettävä, ja kaikki seisovat voimalaitokset Suomessa on otettava käyttöön. Sen sijaan EU-komission ehdottamassa mallissa niin sanotusta windfall-verosta ei näytä olevan tolkkua. Mallissa energiayhtiöiden kohtuullisen tuoton ylittävien voittojen verottaminen olisi EU:n päätettävissä. Käytännössä esitys verottaisi Suomen vähäpäästöisten sähköntuottajien voittoja ja jakaisi nämä rahat vielä täsmentämättömän menettelyn mukaan EU-maille.

Suomea ei saa verottaa rajusti siitä, että energiavirheemme eivät ole yhtä suuria kuin muilla EU-mailla. Suomalaisten rahoja ei saa lahjoittaa niille maille, joiden virheet ovat suurimmat. Mahdollinen windfall-vero on ehdottomasti toteutettava kansallisesti.

Suomen ilmastotavoitteita on siirrettävä vuoteen 2050 ja EU:n Fit for 55 -esitykset on hyllytettävä. Turve on saatava takaisin osaksi suomalaista energiapalettia, koska turvetta Suomessa riittää. Lisäksi Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa. Tässä akuutissa tilanteessa ei ole myöskään oikein edistää kallista öljylämmityksestä luopumista. Viisaampaa olisi poistaa kansallisella päätöksellä biopolttoaine jakeluvelvoitteen piiristä ja hyödyntää biopolttoaineita. Tällöin ei tarvitse vaihtaa öljyjärjestelmien kattiloita, ainoastaan polttimet. Se on kustannustehokas keino.

Suomessa on ryhdyttävä pikaisesti toteuttamaan isänmaallista politiikkaa, jossa keskitytään suomalaisten kannalta tärkeisiin asioihin ja tuetaan maamme taloutta.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu