Muslimien harjoittama terrorismi on rantautunut ilmeisen pysyvästi Eurooppaan. Kuten presidenttimme jo aiemmin totesi, on vain ajan kysymys, milloin Suomessa räjähtää ensimmäisen kerran. Vääräuskoiset, tavalliset eurooppalaiset, ovat joutuneet muslimipommittajien mustalle listalle. Viimeksi marraskuussa Ruotsissa räjähti pommi yhdellä Tukholman vilkkaimmista ostoskaduista. Ruotsin iskun jälkeen uutisoitiin terroristiverkosto al-Qaidan uhkaavan Eurooppaa uusilla iskuilla. Al-Qaidan Irakin-haaran johtajan mukaan Tukholman iskut olivat ”vasta alkua uuden pyhän sodan aikakaudelle”. Tämän jälkeen terrori-iskuja on suunniteltu ja yritetty toteuttaa muun muassa Tanskassa ja Britanniassa.

Muslimien tekemät terrori-iskut poikkeavat selvästi muiden terroristien tekemistä iskuista, sillä niiden tarkoituksena on aina vahingoittaa mahdollisimman paljon siviilejä. Euroopassa iskujen motiivina ovat olleet pääasiassa länsimainen sananvapaus, julkaistut Muhammad-pilakuvat sekä Irakin sota. Muslimit yrittävät itsemurhaiskuillaan pelotella länsimaalaiset hiljaisiksi ja tällä tavoin tukahduttaa sananvapauden. Uhattuna ovat sekä tavallisten kansalaisten sananvapaus että myös lehdistön ja taiteilijoiden vapaus ilmaista itseään.

Sananvapaus on monille suomalaisille ja muille länsimaalaisille itsestään selvä asia. Sen ei edes osata kuvitella olevan uhattuna. Jotkut voivat ajatella, etteivät esimerkiksi Muhammad-pilakuvien julkaisukielto tai islam-kritiikin kriminalisointi kavenna sananvapautta. Mikäli kuitenkin luovutamme osan sananvapaudestamme pois, luovumme siitä käytännössä kokonaan. Sananvapautta joko on tai sitä ei ole. Mielestäni Muhammad-pilakuvien julkaisemisen ja islamin kritisoimisen on jatkuttava niin kauan, että muslimit lopettavat pelon lietsomisen itsemurhaiskujen muodossa. Itse julkaisin kyseiset pilakuvat nettisivuillani vuoden 2010 alussa.

Edellä kuvattu siedätyshoito tulee tuskin yksin riittämään, joten on mietittävä myös muita keinoja taistella vapauksiemme puolesta. Esimerkiksi kolmansista maista Eurooppaan suuntautuvaa maahanmuuttoa on rajoitettava merkittävästi. Lisäksi Eurooppaan tulevien muslimien taustat on pystyttävä selvittämään perusteellisesti. Heidän on myös karkottamisen uhalla sitouduttava sopeutumaan eurooppalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. En halua, että Euroopassa vähennetään yksityisyyden suojaa ja kunnollisten ihmisten valvontaa lisätään entisestään terrorismin torjuntaan vedoten. Esimerkiksi henkilöskannerilla tehtävät turvatarkastukset lentokentillä ovat vasta alkua kehityksessä kohti valvovampaa yhteiskuntaa.