Kaleva uutisoi 26.11.2010, että Oulussa suunnitellaan musliminaisille tarkoitettuja uimakouluja. Oulun kaupunki aikoo ensi keväänä tarjota heille omia uintivuoroja ja naisohjaajan vetämää vesijumppaa.

Musliminaiset ovat vedonneet kulttuuritaustaansa ja vakaumukseensa, joka kieltää uimisen samassa tilassa miesten kanssa. Tämä on tuttu ilmiö pääkaupunkiseudulta, jossa on järjestetty maahanmuuttajanaisille omia uintivuoroja jo pidemmän aikaa. Turussa on järjestetty taas pelkästään naisille tarkoitettuja kuntosalivuoroja, jumppatunteja, keilausta, luistelua jne.

Tein valtuutettuna Oulun kaupungin talousarvioesitykseen 2011 neljä muutosesitystä, joista yksi koski tätä asiaa. Talousarvioesityksessä linjattiin seuraavaa:

”Ikääntyvien ja erityistoimia vaativien väestöryhmien (liikuntaesteiset, pitkäaikaissairaat, maahanmuuttajataustaiset, työttömät jne.) kasvu luovat tarpeita suunnata enenevässä määrin liikuntapalveluja ja -tiloja ko. väestöryhmille.”

Esitin, että maahanmuuttajataustaiset poistettaisiin erityistoimia vaativien väestöryhmien listalta ja että maahanmuuttajataustaisille ei suunnattaisi sen enempää resursseja liikuntatoimesta kuin kantaväestöllekään.

Ihmettelin esityksessäni muun muassa sitä, millä tavalla maahanmuuttajien jaottelu ja eristäminen kantaväestöstä liikuntapalveluissa edistää heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Sain muilta valtuutetuilta vastaukseksi haukkuja ja syytteitä vihan lietsomisesta.

Esitykseni kaatui valtuuston äänestyksessä äänin 63-2 kahden äänestäessä tyhjää.