Eräiden tahojen mukaan islamilaisista maista Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa on aivan turha kritisoida ja vastustaa, koska maahamme on kohdistunut aina aiemminkin maahanmuuttoa. Tältä argumentilta kuitenkin putoaa pohja, kun otamme tarkasteluun olettamusten sijaan oikean tilastotiedon.

Koskaan aiemmin historiassa Suomeen ei ole tullut näin paljon maahanmuuttajia islamilaisista maista. Suomi on ollut aina 1980-luvulle asti lähinnä maastamuuttomaa. Tilastojen mukaan Suomeen kohdistuva maahanmuutto on ollut maastamuuttoa suurempaa vasta 1980-luvulta alkaen.

Islamin näkyvyys on lisääntynyt Suomessa muslimien määrän nopean kasvun myötä. Suomessa oli vielä 1990-luvun alussa vain noin pari tuhatta muslimia, kun nykyään heitä on arvioitu olevan jo yli 40 000. Muslimien määrä on lähes kaksinkertaistunut 1990-luvun lopun jälkeen. Suomen suurimman islaminuskoisen maahanmuuttajaryhmän muodostavat tällä hetkellä somalit. Heitä asuu maassamme lähes 10 000. Muslimien määrän nopeaan kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat ensisijaisesti humanitaarisen maahanmuuton lisääntyminen sekä muslimien korkea syntyvyysaste. Islamiin kääntyneitä suomalaisia löytyy maastamme vielä toistaiseksi melko vähän.

Suomeen muutti asumaan vuosien 1870 ja 1920 välillä noin 500 hengen islaminuskoinen tataarivähemmistö. Tataarien määrä Suomessa on tällä hetkellä alle 1000 henkeä. Tataarien määrä on pysynyt lähes vuosisadan ajan varsin pienenä. Lisäksi tataarit ovat sopeutuneet nykyisiä Eurooppaan muuttavia muslimaahanmuuttajia paremmin länsimaiseen yhteiskuntaan. Kööpenhaminan yliopiston professori Jørgen S. Nielsenin mukaan viimeaikaisen muuttoliikkeen mukana länteen tullut muslimiväestö on suhteellisesti katsoen uskonnollisempaa kuin esimerkiksi Kaakkois-Euroopan vanhemmat ja vakiintuneet muslimiyhteisöt.

Esimerkiksi Tanskassa asuu tällä hetkellä yli 540 000 maahanmuuttajaa ja heidän jälkeläistään. Tuoreen tanskalaistutkimuksen mukaan maassa on muslimeja arviolta noin 220 000. Lukema on saatu alkuperäistä kansalaisuutta koskevan etnis-kansallisen ja Tanskan kansalaisuuden hankkimista koskevan tilastotiedon perusteella. Vuoden 2011 alussa Tanskassa valmistui laskelma maahanmuuton kustannuksista. Laskelmasta käy ilmi, että maahanmuutto maksaa Tanskan valtiolle noin 2,1 miljardia euroa vuodessa. Siitä, onko muslimimaahanmuutolla ja maahanmuuton suurilla kustannuksilla merkittävä yhteys toisiinsa, voi jokainen tehdä omat arvionsa.

Islamilaisista maista Suomeen kohdistuvaan maahanmuuttoon on syytä suhtautua varauksella varsinkin, kun tiedämme minkälaisia ongelmia kyseinen ilmiö on aiheuttanut lähes jokaisessa muussa Länsi-Euroopan maassa. Meillä Suomessa on vielä mahdollista välttää muiden maiden tekemät virheet, mikäli painamme ajoissa jarrua muslimien massamaahanmuuton kohdalla.