Jätin tänään (18.11.2014) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien muista EU-maista tulleiden köyhyyssiirtolaisten sosiaalietuuksien lakkauttamista ja heidän käännyttämistä pois Suomesta:

EU-maiden sisäisten köyhyyssiirtolaisten uhka Suomen sosiaaliturvajärjestelmälle ja käännyttäminen pois Suomesta

Tuoreen Euroopan unionin tuomioistuimen antaman ennakkopäätöksen mukaan Saksa ei ole velvollinen maksamaan sosiaalietuuksia Romaniasta saapuneelle naiselle ja tämän lapselle, koska kyseinen nainen ei ole tullut maahan hakeakseen töitä. Käytännössä kyseinen ennakkopäätös siis tarkoittaa, ettei EU-maiden tarvitse jatkossa maksaa sosiaalietuuksia toisesta EU-maasta tulleelle maahanmuuttajalle, mikäli tämä ei pyri aktiivisesti työllistymään.

Financial Times -lehti uutisoi tämän vuoden maaliskuussa myös Belgian hallituksen tiukentavan suhtautumistaan maahanmuuttoon ja lähettävän maassa yli puoli vuotta työttöminä olleita maahanmuuttajia takaisin kotimaihinsa. Heistä suurin osa oli tullut maahan Espanjasta, Italiasta, Romaniasta ja Bulgariasta. Belgian hallitus perusteli päätöstään työttömien maahanmuuttajien aiheuttamalla taakalla maan sosiaaliturvajärjestelmälle. Tuolloin EU:n oikeuskomissio totesi, ettei Belgia ole toiminut asiassa sopimusten vastaisesti, sillä EU-mailla on oikeus lähettää puoli vuotta työttömänä ollut maahanmuuttaja takaisin kotimaahansa.

Kriittinen suhtautuminen EU:n sisäistä maahanmuuttoa ja sosiaaliturvajärjestelmien hyväksikäyttöä kohtaan on aiheellisesti voimistunut viime aikoina. Liian vapaan liikkuvuuden myötä kasvanut niin kutsuttu sosiaalitukiturismi on tuttua myös Suomessa. Suomessa maksettavat sosiaalietuudet ovat varsin korkeita, ja ne houkuttelevat maahanmuuttajia sekä muista EU-maista että EU:n ulkopuolelta. EU-tuomioistuimen antaman tuoreen ennakkopäätöksen mukaisesti Suomen ei kuitenkaan tarvitse myöntää ja maksaa sosiaalietuuksia niille henkilöille, jotka ovat tulleet maahan jostain toisesta EU-maasta ja jotka eivät ole maassa aktiivisina työnhakijoina.

Suomen tulisi nyt ottaa mallia köyhyyssiirtolaisuuteen kriittisesti suhtautuvista muista EU-maista ja ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin sosiaaliturvajärjestelmämme hyväksikäytön lopettamiseksi. Euroopan unionin tuomioistuimen antaman ennakkopäätöksen johdosta todennäköisesti myös moni muu EU-maa muuttaa toimintatapojaan ja alkaa käännyttää työhaluttomia maahanmuuttajia pois maasta. Tällöin on vaarana, että takaisin alempien sosiaalietuuksien piiriin lähetetyt maahanmuuttajat suuntaavat seuraavaksi sinne, missä käytännöt käännyttämisen suhteen eivät ole tiukat. Suomen tulee ensisijaisesti huolehtia omista kansalaisistaan ja heidän hyvinvoinnistaan eikä antaa rahaa perusteettomasti maassa oleskeleville muiden maiden kansalaisille, joilla ei ole aikomusta työllistyä ja tulla toimeen itsenäisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta muista EU-maista tuleville kansalaisille ei jatkossa enää makseta sosiaalietuuksia, elleivät he aktiivisesti pyri työllistymään?

 

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014
Olli Immonen /ps