Jätin tänään (12.2.2015) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien ministeriössä valmistelussa olevaa liikennevakuutuslakia, joka uhkaisi nostaa moottoripyörien vakuutusmaksuja entisestään:

Moottoripyörien vakuutusmaksujen nostamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta, vuonna 2017 voimaan tulevaa liikennevakuutuslakia, joka voimaan tullessaan aiheuttaisi esimerkiksi moottoripyörien vakuutusmaksujen kohtuutonta nousua. Lakimuutoksella edellytetään, ettei muita ajoneuvoja suurempiriskisten ja vahinkoherkempien moottoripyörien vakuutusmaksuja voisi enää kompensoida muista vakuutuslajeista, mikä on vakuutusyhtiöissä tällä hetkellä tapana.

Jo nykyisellään moottoripyörien vakuutusmaksut ovat ajokauden pituuteen nähden varsin suuria ja korotuksia on tullut jatkuvasti. Lakimuutoksella tilanne huonontuisi entisestään, eikä moottoripyöräilyyn olisi enää varaa kuin varakkaammalla väestönosalla. Useat vakuutusyhtiöt ovat jo ottaneet riskiperusteiset vakuutusmaksut käyttöön, mikä on nostanut vakuutusten hintoja kilvettömien moottoripyörien liikennevakuutusten osalta.

Lakimuutos aiheuttaisi kohtuutonta haittaa myös moottoripyöriä myyville yrityksille, jotka ovat viime vuosina kärsineet muutoinkin myynnin laskusta esimerkiksi ajokorttilainsäädännön muutosten myötä 2013, jolloin mopojen myynti romahti useita kymmeniä prosentteja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta moottoripyörien vakuutusmaksut eivät nouse kohtuuttoman suuriksi ja aiheuta siten lisähaittaa moottoripyöräilyn harrastajille Suomessa?

 

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015
Olli Immonen /ps