Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 29.6.2011:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 22.6.2011 nimitetyn pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 2/2011 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Uudesta hallituksesta on käytetty julkisuudessa muun muassa nimitystä kokoomuslainen sosialistihallitus. Kuvaus on mielestäni osuva, sillä esimerkiksi hallitusohjelman vasemmistolaiset talouspoliittiset linjaukset suorastaan pursuavat kansien välistä. Vastuullisuus on tästä hallitusohjelmasta kaukana. Valtiontalouden tasapainottamistoimet ovat täysin riittämättömät, ja Suomen velkaantuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Hyväuskoiset hallituspuolueet uskovat estävänsä velkaantumisen luomalla lisää talouskasvua. Hallitusohjelmassa mainituilla toimenpiteillä talouskasvua ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa riittävästi. Valtion tulot ja menot eivät tule edelleenkään kohtaamaan, ja eläminen yli varojen jatkuu. Asiaa ei varmasti auta yhtään myöskään se, että vanhat puolueet lapioivat jatkuvasti lisää rahaa EU:n kriisimaille.

Arvoisa puhemies! Yrittäjien edun ajaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen on jätetty pois hallitusohjelmasta. Esimerkkeinä voidaan mainita yritysten yhteisöverokannan laskeminen vain 25 prosenttiin, kun se olisi pitänyt laskea lähemmäs 20:tä prosenttia. Lisäksi kirkollisveron osuuden poistaminen yritysverosta olisi ollut hieno kädenojennus yrittäjien suuntaan.

Myös uuden hallituksen ajama ympäristö- ja energiapolitiikka on vihervasemmistolaista. Erityisen pettynyt olen hallituksen linjaukseen siitä, ettei se tule myöntämään periaatelupia uusille ydinvoimaloille. Suomi olisi tarvinnut myös tällä hallituskaudella päätöksiä uudesta sähköntuotantokapasiteetista, sillä muun muassa poistuvan kapasiteetin tilalle tarvitaan kipeästi uutta. Uusi hallitus ajaa nyt näillä päätöksillä suomalaisen perusteollisuuden sekä korkeiden sähkölaskujen kanssa painivat kotitaloudet entistä ahtaammalle. Voisi sanoa, että ilmastonmuutosuskonto on pannut hallituksen pään sekaisin.

Arvoisa puhemies! Maahanmuuttopolitiikkaan ei ainakaan tämän hallitusohjelman valossa näytä olevan tulossa merkittäviä parannuksia ja tiukennuksia. Ohjelmassa esimerkiksi mainitaan, että kiintiöpakolaispolitiikkaa jatketaan vakiintuneen tasoisena ja että Suomi tulee toimimaan aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan aikaan saamiseksi. Viimeksi mainitulla toimenpiteellä uusi hallitus on siis edelleen valmis luovuttamaan osan suomalaisille kuuluvasta päätäntävallasta Suomen rajojen ulkopuolelle ja tällä tavoin luomaan pohjaa EU:n liittovaltiolle.

Kansan keskuudessa tehdyt mielipidemittaukset puolestaan osoittavat, että kielipolitiikan suuntaa on muutettava. Pakkoruotsista olisi jo aika päästä eroon ja Suomen muuttamisesta virallisesti yksikieliseksi valtioksi tulisi alkaa pohjustaa vakavasti. Suomen kaksikielisyys on keinotekoisesti ylläpidettyä, eikä sille löydy mitään päteviä perusteita. Tämä olisi myös mainio leikkauskohde.

Arvoisa puhemies! Kokonaisuudessaan hallitusohjelma näyttää juuri hallituksen itsensä näköiseltä. Se on päältä sininen ja sisältä punainen.

Katso puheenvuoro YouTubesta