Ohessa sanomalehti Kalevassa tänään (23.3.2011) julkaistu mielipidekirjoitukseni:

Maahanmuuttopolitiikkaa tiukemmaksi

Mielestäni Suomen maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava. Hyvin pieni osa Suomeen saapuvista turvapaikanhakijoista saa turvapaikan, mikä johtuu siitä, että äärimmäisen pieni osa turvapaikanhakijoista on kansainvälisten sopimusten tarkoittamia pakolaisia, joiden suojeluun Suomi on sitoutunut.

Suomessa tulisikin ottaa käyttöön pikakäännytys, jossa perusteeton turvapaikkahakemus käsitellään ja hylätään 24 tunnin aikana ja käännytys pannaan toimeen välittömästi. Lisäksi valtion tulee lopettaa rahallisen toimeentulotuen maksaminen vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille.

Kiintiöpakolaisten määrä on sopeutettava yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Jos julkisia menoja ja palveluita leikataan, myös pakolaiskiintiötä on leikattava. Tulijoiksi pitää ensisijaisesti valita sellaisten kansallisten ja uskonnollisten ryhmien jäseniä, joiden sopeutumis- ja kotoutumisennuste on kokemusperäisesti hyvä.

Suomen tulee luopua nykyisestä, vastikkeettomiin tulonsiirtoihin perustuvasta ja passivoivasta kotouttamispolitiikastaan ja ottaa oppia esimerkiksi Yhdysvaltain käytännöstä. Maahanmuuttajalle maksettavalle toimeentulotuelle tulee asettaa takaraja, joka voisi olla yksi vuosi.

Perheenyhdistämismekanismi on merkittävin sosiaalisen siirtolaisuuden kanava, ja järjestelmää on sen törkeän hyväksikäytön lopettamiseksi kiristettävä tuntuvasti. Niinpä vaatimus itsenäisestä toimeentulosta ja kyvystä huolehtia taloudellisesti myös Suomeen kutsuttavasta perheenjäsenestä ulotetaan kaikkiin maahanmuuttajiin.

Vakavaan rikokseen tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on karkotettava. Humanitaarisen maahanmuuttajan oleskelulupa on peruutettava, mikäli hän käy vierailemassa lähtömaassaan tai lähettää sinne lapsiaan ”kulttuuria oppimaan”. Oleskelulupa on peruutettava myös, jos käy ilmi, että se on myönnetty valheellisten henkilöön, lähtömaahan tai olosuhteisiin liittyvien tietojen nojalla. Lisäksi oleskelulupa on peruutettava, mikäli sen saaneen henkilön on todettu järjestävän laitonta maahanmuuttoa Suomeen tai EU:n alueelle.

Olli Immonen
kansanedustajaehdokas (ps.)
Oulu